Gener8

Gener8 is erop gericht om volledig circulaire zonnepanelen te ontwikkelen. Naast de technische uitdaging van het zonnepaneel, hebben we ook een businessmodel ontwikkeld dat bijdraagt aan een volledig circulair zonnesysteem.

Aanleiding

Andere zonnepanelen worden zo gemaakt dat hergebruik van materialen of componenten bijna onmogelijk is. Er gaan dus veel materialen verloren. Daar komt bij dat de hoeveelheid opgewekte zonne-energie de afgelopen jaren exponentieel gegroeid is. Iets waar wij natuurlijk heel gelukkig van worden, maar het brengt ook een schaduwzijde met zich mee. Over een aantal jaar gaan we grote hoeveelheden zonnepanelen demonteren en verwerken, met als gevolg een grote afvalberg zonder directe oplossing.

Oplossing

Onze aanpak is een nieuwe vorm van intensieve samenwerking. Geen nieuwe technische oplossing, maar een samenwerking tussen ketenpartners: een nieuw ‘systeem’. Wij denken een manier gevonden te hebben om alle belangen van de betrokken partijen zo te organiseren dat alle kosten, maar vooral alle baten, gelijkmatig kunnen worden verdeeld. Met deze visie hebben wij de in de periode 2016-2017 meerdere partners aangehaakt. ECN, het havenbedrijf Rotterdam, WEELEC, Exasun en Urban Mining Corp waren bereid om te kijken of we dit systeem samen kunnen creëren.

Status

Helaas is besloten om in 2018 te stoppen met deze Venture, na de afwijzing van een subsidie. Dit mede omdat de investeringen die wij hebben gedaan in tijd niet meer in verhouding stonden tot het zicht op resultaat. Wij vinden het wel belangrijk om onze kennis te delen, en daarom zijn er inmiddels twee blogs gepubliceerd om de ontwikkelde kennis in Gener8 te delen. Deze zijn hier te vinden: Blog #1: Gener8 – de eerste écht duurzame zonnepanelen Blog #2: Circulaire zonnepanelen: de mogelijkheden en de uitdagingen

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.