Stedin en Alliander

Het Fair Meter-project

De opdracht

Copper8 heeft samen met Alliander en Stedin ondersteund bij het project Green Deal Fair Meter. Dit is het initiatief om de nieuwe generatie elektriciteits- en gasmeters zo verantwoord en circulair mogelijk in te kopen en te ontwikkelen.

Context

De Nederlandse netbeheerders willen duurzaamheid en circulariteit tot uiting te laten komen in ontwerp, productie, gebruik en hergebruik van de slimme meter. De meter is namelijk het meest zichtbaar voor klanten.

De vraag

Alliander en Stedin stelden ons twee vragen:

  1. Geef vorm aan de (keten)samenwerking binnen de Green Deal Fair Meter;
  2. Ondersteun ons bij de aanbesteding van de nieuwe generatie slimme meters en borg de duurzaamheid en circulariteit (FAIR) van de uiteindelijke aanbiedingen.

De vereisten

We begonnen met het ontwikkelen van een Fair-prestatieladder en een Resources Identification Tool (RIT). De prestatieladder moest de prestaties op het gebied van Fair inzichtelijk maken. Dankzij het RIT kregen we inzicht in de grondstoffen, materialen en de duurzaamheidsimpact. In de aanbesteding moesten beide ontwikkelingen worden meegenomen en de meter zo duurzaam en circulair (FAIR) mogelijk worden ingekocht. Uiteraard werden we gevraagd dit te realiseren binnen een strak kader. Een kader van geldende doelstellingen op het gebied van kwaliteit, technische specificaties en de plafondprijs.

Het proces

Wij ondersteunden de Green Deal Fair Meter en de aanbesteding die uiteindelijk heeft geleid tot de inkoop van de nieuwe generatie slimme meters. We startten met het definiëren van FAIR. Dit deden we voor acht domeinen waaronder energie- en ketenmissies, verantwoord gebruik van grondstoffen en eerlijke arbeidsomstandigheden. Vervolgens wilden we weten hoe de huidige meter presteerde op deze domeinen en hebben we verbeterpunten gedefinieerd. Daarna vertaalden we deze domeinen naar de aanbesteding, waarbij FAIR als een van de hoofddoelstellingen is geformuleerd. Tijdens de aanbesteding begeleidden wij het proces en de dialoog waarin we met elkaar tot de gewenste FAIR-resultaten zijn gekomen.

Het resultaat

Twee leveranciers scoorden het hoogst op de FAIR-meter. Zij konden bij de start van het contract de beste en meest duurzame meters leveren. Zij hebben zich gecommitteerd aan het doorontwikkelen van FAIR gedurende het contract door onder andere twee pilotprojecten uit te voeren. De slimme meter is nu 50% minder zwaar, de behuizing van de meter is van gerecycled plastic en er zijn slimme logistieke oplossingen toegepast. Daarnaast wordt een methodiek ontwikkeld die precies laat zien welke organisaties betrokken zijn bij de productie van de meter, of zij dat op een verantwoorde manier doen en welke grondstoffen en componenten zij hierbij gebruiken.

"Zonder Copper8 was het nooit gelukt om onze fair ambities in praktijk te brengen. Hun betrokkenheid zorgde voor een scherpe focus op de oorspronkelijke ambitie. Hun oplettendheid en altijd constructieve begeleiding heeft gezorgd voor precies de juiste vragen aan leveranciers en precies de juiste toon in gesprekken. Copper8 heeft ons behoedt voor de meest voor de hand liggende valkuilen als je voor het eerst met circulariteit aan de gang gaat." Reinout Wissenburg Adviseur duurzaamheid

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.