Waterschap Rijn en IJssel

Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen

De opdracht

Waterschap Rijn en IJssel heeft een innovatieve installatie en wil daarbij een circulair gebouw realiseren, waarin de ambitie ‘van reststroom naar grondstof’ maximaal terugkomt. Copper8 helpt bij het ontwerpen en begeleiden van de aanbesteding voor de realisatie om de partij te selecteren die de hoogstaande ambities op het gebied van circulariteit en energie kan realiseren.

Context

Wat de installatie in Zutphen zo innovatief maakt, is dat het inkomende restwater van de zuivelindustrie zowel wordt gezuiverd als wordt beschouwd als bron voor de productie van grondstoffen. Helemaal bijzonder is dat WRIJ als eerste ter wereld op deze locatie het biopolymeer Kaumera gaat winnen. Iets dat bij voorkeur gebeurt in een gebouw dat dit unieke en innovatieve karakter ook uitstraalt. Het werken met grondstoffen die gewonnen worden bij waterzuiveringen staat dan ook centraal in en om het nieuwe gebouw. Op het moment dat wij betrokken worden, is het referentie ontwerp van de architect gereed.

De vraag

Ondersteun ons bij het opstellen van het aanbestedingsproces voor het te realiseren gebouw ten behoeve van de Kaumera-installatie. De uitkomst is de selectie van een partner die de meeste waarde toevoegt aan de ambities van WRIJ op het gebied van duurzaamheid en circulariteit binnen de vooraf vastgestelde financiële kaders.

De vereisten

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met partijen die gecontracteerd zijn binnen een raamovereenkomst en voor deze aanbesteding uitgenodigd worden om in te schrijven. Een grote uitdaging omdat de wijze waarop zij voor de raamovereenkomst geselecteerd zijn niet direct in relatie staat tot de hoge circulaire ambities van dit project. Een andere uitdaging is de planning voor de oplevering van het gebouw. De bijdragen die WRIJ ontvangt van diverse subsidieverstrekkers, waaronder de EU en het ministerie van EZ, zijn namelijk gekoppeld aan een tijdsplanning. Bij de aanbesteding wordt een referentieontwerp en een vaste prijs meegegeven.

Het proces

Voor de aanbesteding is een meervoudig onderhandse procedure gevolgd met een vast bedrag en gunning op 100% kwaliteit. Aan deze procedure is een compacte dialoogfase toegevoegd zodat er zowel bij de opdrachtgever als bij de inschrijvers meer inzicht is ontstaan over de ambitieuze vraag die aan de aanbesteding ten grondslag lag. Gunning, op basis van een bouwteamovereenkomst ontwerpfase, heeft plaatsgevonden aan een samenwerkingsverband waarin drie disciplines zijn vertegenwoordigd. Na gunning hebben wij als expert op het gebied van circulair bouwen deelgenomen aan het ontwerpproces. De bouwteamfase is gevolgd door een UAV-overeenkomst voor de realisatiefase.

Het resultaat

Een uniek gebouw waarin het toepassen van waterschapsgrondstoffen (o.a. cellulose, fosfor en Kaumera) heel mooi naar voren komt. Daarnaast is ook nadrukkelijk ingezet op het toepassen van biobased materialen (zoals kalkhennep en melkzuur) en hergebruikte materialen (restpartijen van de aannemers, trap, bureaus en verharding). Zowel het open en transparante aanbestedingsproces als het werken met een boodschappenlijst van hergebruikte en/of biobased producten heeft heel veel bijgedragen aan het unieke karakter van het gebouw dat gerealiseerd is.

“Met een frisse blik, energiek en altijd open en eerlijk, zo zou ik Jeroen en Noor willen omschrijven. Mede dankzij hun inzet hebben we een inspirerend en uniek resultaat neergezet passend bij de productie van de unieke waterschapsgrondstof Kaumera” Maarten Schaafsma Senior Beleidsadviseur

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.