Hendrik de Vries

Consultant

Tijdens Hendrik zijn masterstudie Energie- en Milieuwetenschappen viel voor hem definitief het kwartje: het moet en kan anders in deze wereld! Vanuit optimisme, creativiteit en enthousiasme benadert hij graag complexe vraagstukken die te maken hebben met verduurzaming, specifiek circulaire economie. Een onderwerp waar hij de afgelopen jaren bij een netbeheerder aan heeft gewerkt.

Daar heeft Hendrik ervaring opgedaan met circulair inkopen en het uitvragen van duurzaamheid in de breedste zin aan diverse marktpartijen. Ook heeft hij circulariteit concreet gemaakt door te werken aan het meten van circulariteit en een grondstofpaspoort voor netcomponenten wat geleid heeft tot het opzetten van een interne KPI rapportage. Naast het zich inhoudelijk vastbijten in duurzame vraagstukken vindt Hendrik vooral veel uitdaging in het verbinden, overtuigen en samenwerken met diverse groepen mensen. Dit omdat hij gelooft dat een circulaire economie met name ontstaat door samenwerken en het werken aan systeemverandering.

Hendrik is filmjunk, muziekliefhebber, doet aan improvisatietheater en houdt er een kleurrijke schoenenverzameling op na.