Sybren Bosch

Senior consultant

Sybren werkt al enkele jaren actief aan het uitdragen van de circulaire economie. Hij zoekt structureel naar nieuwe verbindingen tussen mensen en ketens om de transitie naar een duurzame wereld te versnellen. Met een bachelor in Innovatiewetenschappen en een master in Sustainable Development klinkt dat vrij logisch.

Naar zijn idee kan opschaling pas echt van de grond komen als mensen op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Zo komen zij in hun kracht, waardoor ze veel eenvoudiger in staat zijn om met creatieve ideeën de nieuwe economie vorm te geven. Sybren geniet het meest wanneer hij zich afwisselend mag bezighouden met complexe vraagstukken, andere mensen in hun kracht zitten en zelf projectmatig nieuwe initiatieven realiseren.

Naast zijn werk bij Copper8 is Sybren actief als junior-Raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Hij is ook landelijk basketballscheidsrechter en hij werkt binnen Nederland mee aan de ontwikkeling van 3×3-basketball.

Sybren is basketballer, verbinder, zeiler en heeft een passie voor vernieuwing.