Toewerken naar Het Nieuwe Normaal 1.0

op 07 september 2023

Steeds meer partijen in de bouwsector willen aan de slag met circulair bouwen. Met de vele verschillende definities, raamwerken en meetmethoden is dat niet eenvoudig. Om deze circulaire ambities in de bouw te realiseren, is het nodig om dezelfde taal te spreken. Daarmee kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers samen afspraken maken over circulaire prestaties.

Het Nieuwe Normaal biedt deze taal voor circulair bouwen, op het gebied van materialen. Daarmee ligt er een nieuwe standaard voor de sector, geformuleerd in één taal die bruikbaar is voor alle partijen in de bouw. Op 7 december 2023 wordt de nieuwste versie gepresenteerd. Hierin zijn de prestatieniveaus geformuleerd voor elk circulariteitsprincipe.

 

Tien circulaire principes

Het Nieuwe Normaal is een raamwerk met tien circulaire principes, zowel op het gebied van circulair ontwerp als circulair materiaalgebruik:

  1. Bouw met een zo laag mogelijke milieu-impact (MPG)
  2. Bouw met een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot (embodied carbon)
  3. Bouw met een zo hoog mogelijke CO2-opslag in bouwmateriaal (embedded carbon)
  4. Bouw met een zo hoog mogelijk aandeel hergebruikt of biobased materiaal
  5. Ontwerp met een zo groot mogelijke hergebruikpotentie
  6. Ontwerp met een zo hoog mogelijke losmaakbaarheid
  7. Ontwerp met een zo groot mogelijke mate van adaptief vermogen
  8. Bouw met zo veel mogelijk restmateriaal uit sloop
  9. Bouw met zo weinig mogelijk restmateriaal als gevolg van de bouw
  10. Bouw met zo weinig mogelijk toxische materialen

 

Samenwerking met verschillende partijen

De ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal doen we vanuit Copper8 onder de vlag van Cirkelstad, in nauwe samenwerking met onder meer Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos. Onze nadruk ligt op het doorontwikkelen van het raamwerk en het bepalen van de circulaire prestatieniveaus op basis van projectevaluaties en aanvullende projectdata. Alba Concepts richt zich op de concretisering van HNN Gebouw, Metabolic op HNN Gebied en Witteveen+Bos op HNN Infra.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over onze betrokkenheid bij Het Nieuwe Normaal? Neem dan contact op met Noor (noor@copper8.com), Tomas (tomas@copper8.com) of Sybren (sybren@copper8.com).

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief