Trots op het adviesvak

Door Sybren Bosch,
op 24 juni 2022

Vies van advies. Dat is een van de eerste blogs van collega Cécile, kort na het oprichten van Copper8. We zijn als Copper8 immers een adviesbureau, maar wel bij gebrek aan een beter woord. De functie adviseur – of het Engelse consultant – heeft immers bij veel mensen een nare bijsmaak. Het gevoel van een beroepsgroep die problemen aanpraat om deze vervolgens op te lossen, met als doel om de eigen urenfabriek maximaal te laten draaien. Met winst voor de partners als hoogste goed.

De rol van adviesbureaus

In een wereld waarin steeds meer wordt geprivatiseerd, groeit ook de rol van adviesbureaus. Daarin zie ik twee bewegingen. Enerzijds een beweging naar meer en meer specialistische analyse: omdat we steeds meer uit kunnen rekenen en kúnnen weten, wíllen we ook meer weten. Anderzijds een beweging naar steeds meer projectmanagement, waarbij adviesbureaus in feite een flexibele schil zijn voor grote organisaties. Illustratief is het voorbeeld van de Britse overheid, die voor meerdere miljarden adviesbureaus heeft ingehuurd om de Engelse test- en vaccinatiecapaciteit in de COVID-crisis te organiseren.

Wat ik hierin mis, is de kern van waar het in het adviesvak om draait: adviseren. Het analyseren van een situatie, in kaart brengen van de dynamieken en vervolgens aangeven wat er zou moeten gebeuren. Juist in een dynamische wereld, die in sneltreinvaart verandert en waarin duurzaamheidsopgaven iedere dag groter worden, is dat volgens mij heel hard nodig.

Adviesbureaus als kennisdrager

“Kennis geeft verantwoordelijkheid,” stellen verschillende historici. Wij geloven inderdaad dat onze kennis over de staat van de wereld – en de oplossingen die we hebben – verantwoordelijkheid geeft. Enerzijds delen we kennis die we hebben, onvoorwaardelijk. Dat betekent dat we vrijwel altijd ‘ja’ zeggen tegen verzoeken voor interviews, presentaties en toelichtingen. Uiteraard mits wij het gevoel hebben dat dat voldoende impact en doorwerking heeft, want ook de keuze waar we onze tijd aan besteden, bepalen we mede op basis van impact.

Anderzijds dragen we vanuit onze kennis bij aan sectorbrede initiatieven. Zo is collega Cécile lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, is collega Noor lid van de Raad van Toezicht van Cirkelstad en heb ik zelf een jaar voorzitter mogen zijn van het Actieteam Circulair Inkopen van Platform CB’23. Ik vind het mooi dat wij in onze kleine organisatie de tijd kunnen creëren om bij te dragen aan dit soort initiatieven.

Mijn nieuwe rol

Ik ben daarom trots dat ik vanaf 1 januari dit jaar mede-eigenaar ben van Copper8. Ik heb ‘ja’ gezegd omdat ik geloof in het belang van adviesbureaus in het werken aan duurzaamheid. Júist adviesbureaus weten wat er anders moet en hoe het anders zou kunnen. Gelukkig voelen we ons daarin niet (meer) alleen, en ontstaan er steeds meer adviesbureaus met een sterke purpose.

Ik heb zin om ook de komende jaren bij te blijven dragen aan de grote uitdagingen waar we voor staan. Vanuit een nieuwe rol, maar met dezelfde agenda. Want kennis over hoe we onze wereld anders kunnen vormgeven is er in overvloed – de komende jaren gaat het om het toepassen daarvan.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten