Vacature: Stagair(e) Milieubeprijzing

op 16 september 2021

Wij zijn op zoek naar een proactieve en enthousiaste werkstagiair(e) die graag een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Ben jij ondernemend en enthousiast, gedreven en doelgericht, en overtuigd dat idealisme gepaard gaat met realisme? Wil jij werkervaring opdoen en als werkstagiair(e) ons ondersteunen met het doen van praktijkgericht onderzoek? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als Copper8 zijn we betrokken bij verschillende initiatieven om circulair bouwen te versnellen. Dat doen we niet alleen als adviesbureau, maar ook door het doen van onderzoek om benodigde veranderingen op de agenda te zetten. In het versnellen van circulair bouwen is milieubeprijzing een steeds belangrijker onderdeel. In de gebouwde omgeving wordt daarvoor de basis gelegd met de Nationale Milieudatabase (NMD), de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) voor gebouwen en de Milieukostenindicator (MKI) voor infrastructuur.

Belang van milieubeprijzing

We ervaren in de praktijk steeds vaker dat de wijze van milieubeprijzing scherper en beter moet om effectief te sturen op duurzaamheidsprestaties. Denk aan actuele discussies als de CO2-opslag in biobased materialen, de hoogte van de milieuprijzen (waaronder CO2, maar ook andere milieu-effecten) en de barrières voor het meenemen van innovatieve materialen in milieuprestatieberekeningen. Wij zoeken een werkstagiair(e) die ons helpt om onderzoek te doen hoe de NMD-MPG-MKI-systematiek beter en effectiever zou kunnen worden neergezet. Met als doel om duurzame innovaties op een eerlijke en betere wijze met momenteel veelgebruikte producten te kunnen vergelijken.

Profiel

Als werkstagiair(e) werk jij mee aan een onderzoek om goed te begrijpen welke wijzigingen inhoudelijk nodig zijn. Heb jij interesse in de gebouwde omgeving en het functioneren van dit soort regelgeving en systematieken, dan horen wij graag van jou! Daarbij stellen wij het op prijs als je aan de onderstaande punten voldoet:

Is bovenstaande een profielschets van jou en ga je de uitdaging graag aan, dan horen wij graag van jou. Stuur dan je CV, je cijferlijst van je studie en een motivatiebrief naar info@copper8.com t.a.v. Ilse Klasse Bos o.v.v. ‘Stagiair(e) Milieubeprijzing’.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief