publicatie

Verkenning Verplichting verkoop gebruikte goederen

op 07 maart 2024

Wat is er nodig om consumenten meer gebruikte producten te laten kopen? Retailers kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Wij hebben afgelopen jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) verkend in hoeverre een verplichting van de verkoop van gebruikte goederen voor retailers mogelijk is – een maatregel die ter verkenning is opgenomen in het Nationaal Programma Circulaire Economie.

Waarom?
Het kopen van tweedehands producten door consumenten is nog niet mainstream. Het Ministerie van I&W wil hergebruik stimuleren door in te zetten op circulair gedrag bij consumenten. Dit kan door de omgeving van consumenten te veranderen, zodat het net zo makkelijk is om gebruikte goederen te kopen als iets nieuws. Een mogelijke maatregel om dit te faciliteren is het verplichten van retailers om gebruikte goederen te verkopen.

Hoe ziet dat eruit?
Er zijn verschillende vormen waarin een onderneming het verkopen van gebruikte goederen kan integreren in het businessmodel, voor zowel online als fysieke winkels:

Figuur 1 | Vormen om gebruikte goederen te integreren in het businessmodel

 

Kan het?
Uit de verkenning blijkt dat een verplichting voor retailers een goede aanvulling is op beleid om circulariteit te bevorderen en om bij te dragen aan verandering van consumentengedrag. Vanuit de UPV, de Warenwet en Wet Milieubeheer zijn er haakjes voor het instellen van een verplichting. Deze mogelijkheden moeten verder onderzocht worden. Wel wordt een verplichting als een juridisch zwaar middel gezien en moet er verder onderzocht worden of andere instrumenten zijn die hetzelfde doel dienen.

Hoe nu verder?
Het instellen van een verplichting heeft gevolgen voor retailers. Flankerend beleid kan helpen voorsorteren op deze maatregel door stimulerend te werken, of doordat het bestaande barrières wegneemt. Denk bijvoorbeeld aan voordeel en voorrangs- en/of voordeelregelingen in de fysieke ruimte voor retailers die gebruikte goederen verkopen.

In samenwerking met Rijkwaterstaat en Het Groene Brein gaan wij op regionaal en lokaal niveau verder verkennen hoe we het aanbod gebruikte goederen kunnen verhogen. Wat kun jij doen? We praten graag verder.

Wil je meer weten? Lees de publicatie, neem contact met ons op of kom luisteren naar ons verhaal op de Nationale Conferentie Circulaire Economie (14 maart) in de sessie ‘Gedragsverandering zonder consument?’

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief