publicatie

Waarde van Circulair Bouwen

op 28 augustus 2021

Op 27 Augustus 2021 is Ritika Utmani met een prachtige 9 afgestudeerd met haar onderzoek ‘How can Circular Strategies be implemented in Real Estate Valuation Practices’.

Ritika heeft onderzocht op welke wijze circulariteit kan worden meegenomen in de financiële waardering van vastgoed. Een bekende uitdaging van circulair bouwen is dat het tot op heden vaak nog hogere kosten met zich mee brengt dan traditioneel bouwen. Mede door de relatief hoge hoeveelheid arbeid die ermee gepaard gaat, maar ook het feit dat er nog geen massavoordeel gecreëerd kan worden. Circulair bouwen brengt echter ook veel voordelen met zich mee, die op dit moment helaas nog niet worden meegenomen in vastgoedwaarderingen. Ritika heeft onderzocht op welke manier circulariteit wél onderdeel kan worden van bestaande taxatiemethodieken.

Op basis van literatuuronderzoek, diepte-interviews en surveys heeft Ritika voor alle circulaire principes in kaart gebracht wat het potentiële effect is op taxatieparameters. Ze ontwikkelde een checklist die taxateurs kan helpen om circulariteit mee te nemen in vastgoedwaarderingen.

Ritika studeerde af voor haar master ‘Construction Management and Engineering’, een samenwerking tussen de faculteiten Civiele Techniek, Bouwkunde en Technische Bestuurskunde. Wij mochten samen met taxateur BaseValue de praktische kant van haar onderzoek begeleiden in nauwe samenwerking met haar mentoren van de TU Delft, Ir. Juan Azcarate Aguerre, Dr.ir. Catherine de Wolf en Dr. Daan Schraven.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten