publicatie

Waardecreatie van circulaire consumptiegoederen

op 07 april 2022

In de transitie naar een circulaire economie spelen de begrippen waardebehoud en waardecreatie een belangrijke rol. Circulaire producten leiden tot waardebehoud omdat zij langer gebruikt kunnen worden (levensduurverlenging). Echter kan er ook waarde gecreëerd worden door producten zo te ontwerpen dat deze een positieve impact op de planeet en de samenleving hebben.

De Transitieagenda Consumptiegoederen (TAC) en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat (I&W) willen graag inzichtelijk maken wat de waarde is die gecreëerd wordt door consumptiegoederen circulair te maken. Hiermee kan aangetoond worden dat het op veel vlakken beter is om voor circulaire producten te kiezen.

Voor het meten van waardecreatie hebben wij zes uitgangspunten gedefinieerd

  1. Waarde is niet (alleen) economisch;
  2. Waarde is niet antropocentrisch;
  3. Waardecreatie vraagt om een begrip van ecologische grenzen;
  4. Het is afhankelijk van de context of waarde wordt gecreëerd;
  5. Waarde is niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief;
  6. Er is een verschil in de waarde die nu gecreëerd worden in de toekomst.

Op basis van deze uitgangspunten, literatuuronderzoek en reflectie met experts is een raamwerk opgesteld, bestaande uit twee eindwaardes met elf onderliggende thema’s. Met dit raamwerk hebben we zes consumptiegoederen doorgerekend: Fairphone 3 en Sony Xperia Z5 (telefoons), Vepa Hemp Fine en Herman Miller Caper Chair (stoelen), MUD Jeans en Levi’s 501 (broeken). Uit onderstaande tabel blijkt dat de duurzame producten op bijna alle thema’s beter scoren dan de alternatieven.

Tabel 1. Totaaloverzicht waardecreatie per product. Groen gemarkeerde scores geven de beste score per thema aan.

De ontwikkelde meetmethodiek maakt het mogelijk om consumptiegoederen integraal te vergelijken. Deze methodiek dient echter breder getoetst en gevalideerd te worden voordat deze gebruikt kan worden voor het monitoren van de voortgang van de circulaire transitie.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten