publicatie

Whitepaper Circulaire Businesscase

op 07 april 2021

Een van de grote opgaven in de transitie naar een circulaire bouweconomie is om te kunnen rekenen aan circulaire keuzes. Met de ervaring van verschillende projecten stellen we daarom een nieuw raamwerk voor: de circulaire businesscase. Deze lichten we verder toe in onze nieuwste whitepaper.

Met de circulaire businesscase verbreden we het perspectief van een klassieke, lineaire businesscase. Dat doen we op twee manieren:

  • naar volgende levenscycli, waarbij we restwaarde meerekenen;
  • naar andere waarden, waarbij we milieukosten (en in de toekomst ook sociale kosten en waarden) meerekenen.

Dit is visueel geïllustreerd in onderstaande figuur.

Om het concept van de circulaire businesscase in de praktijk toe te passen, is het belangrijk om circulaire principes te hanteren bij het ontwerp en de realisatie van een gebouw. Ook voor deze circulaire principes doet de paper een voorzet. Daarnaast schetsen we een overzicht van de ontwikkelingen en uitdagingen, waaronder het op een goede manier bepalen van restwaarde en sociale kosten en baten. Met een stappenplan helpen we projectmanagers en intern opdrachtgevers een stap verder om de circulaire businesscase in de praktijk te brengen. Tot slot doen we een aantal aanbevelingen om de circulaire manier van denken beter toe te kunnen passen binnen de bouw- en vastgoedsector.

Meer weten? Neem contact op met collega Jeroen.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief