Circulair Bouwen aan Morgen: een terugblik

op 02 januari 2024

Hoe ver zijn we in de transitie naar de circulaire bouweconomie? Die vraag stond centraal op 7 december in de Rijtuigenloods in Amersfoort bij de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen. Omdat er maar 400 plaatsen beschikbaar waren en er minimaal evenveel mensen op de wachtlijst stonden delen wij graag de hoogtepunten van de dag waar wij bij betrokken waren.

Lancering Het Nieuwe Normaal 1.0

Een van de hoogtepunten is de lancering van Het Nieuwe Normaal: een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Met deze eenduidige taal kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers afspraken maken over circulair bouwen. Het op een eenduidige manier kunnen maken van deze afspraken is belangrijk om de transitie naar een circulaire bouw te versnellen.

Vanaf de lancering van het leerprogramma in 2019 tot en met de ondertekening nu – eind 2023 – hebben we vanuit Copper8 bij mogen dragen aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal.  Daarin hebben we samengewerkt met collega-adviesbureaus Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos. Collega Noor is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij het bepalen van de gezamenlijke intentie. Sybren heeft inhoudelijk bijgedragen aan het ontwikkelen van het raamwerk. Tot slot heeft Tomas de afgelopen maanden samen met de TU Delft gewerkt aan de onderbouwing van de indicatoren en prestatieniveaus.

Circulaire Energierenovaties: pure noodzaak!

Ook mochten wij op de conferentie de eindresultaten presenteren van het onderzoek naar Circulaire Energierenovaties. Aangejaagd door de topsector Energie en Bouw & Techniek hebben wij het afgelopen jaar samen met een groot consortium aan partijen onderzoek gedaan naar de kansen van circulariteit bij energierenovaties.

In een heuse oude treincoupé mocht collega Gerben namens het consortium een presentatie geven over het belang van circulair renoveren. Want ondanks dat we proberen de uitstoot van de gebouwde omgeving te verminderen door te isoleren, komt er ook een hoop uitstoot vrij bij de productie van de materialen die nodig zijn voor deze renovaties. Materiaalselectie kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de impact van de renovaties. Uit het onderzoek blijkt dan de keuze voor circulaire materialen een reductiepotentie heeft van ordegrootte 27 – 37% voor de MKI en ordegrootte 28 – 41% voor het GWP. De keuze voor circulaire materialen en technieken heeft dus een aanzienlijke positief effect op de impact van de renovatieopgave in Nederland.

De resultaten van het onderzoek zijn binnenkort hier te vinden.

Afzwaaien Transitieteam

Tot slot werd het Transitieteam Circulaire Bouweconomie – waar Cécile al sinds 2018 deel van uitmaakte = bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Hiervoor is ook een magazine uitgebracht waarin de huidige transitieteam leden zijn geïnterviewd.

 

 

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten