Circulair bouwen: ‘Het nieuwe normaal versie 0.2’

op 03 mei 2021

Noor, Jeroen en Sybren zijn betrokken bij het concretiseren van de afspraken op het gebied van circulair bouwen die in 2023 ondertekend worden in een convenant tussen de partners binnen het programma ‘Samen Versnellen’. Dit initiatief is opgestart in 2020 door BZK en Cirkelstad waarin de volgende partijen samenwerken: Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon.

Copper8, Alba concepts, Metabolic, TU Delft en Accez hebben een audit ontwikkelt waarmee 100+ projecten van de deelnemers geaudit worden. De auditrapporten bieden inzicht en lering op projectniveau. Op programmaniveau bieden zij een database op basis waarvan we kunnen stellen wat circulair bouwen is en welk niveau behaald kan worden: Het nieuwe normaal.

Elk half jaar wordt er een auditronde van projecten georganiseerd, zie het als een continue marktdialoog die onder andere door de betrokken collega’s van Copper8 worden uitgevoerd. Alle deelnemers maken steeds een overzicht aan projecten die spelen (al dan niet met een expliciete circulaire ambitie). Na selectie wordt een auditteam samen gesteld, de audits afgenomen en op basis van de resultaten de norm ‘Het nieuwe normaal’ aangevuld en aangescherpt door de betrokken auditoren. Zo werken we in drie jaar tijd tot een convenant die met vertrouwen getekend kan worden.

De eerste versie van ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ is in december 2020 gepubliceerd in het stadsblad van Cirkelstad (blz. 30).

In het eerste programmajaar (2020) zijn we er achter gekomen dat circulair bouwen niet bestaat uit één thema of te scoren is met één cijfer. Circulariteit is een integraal thema en op al de thema’s heb je dan ook afzonderlijk te scoren om aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. We maken daarbij de metafoor met de ‘tienkamp’. Je mag pas meedoen als je je op al de afzonderlijke sporten hebt weten te kwalificeren. Waar staat ‘Het nieuwe normaal’ dan voor? Het is eigenlijk precies de toelatingsgrens bij de tienkamp. Het nieuwe normaal geeft de minimale grens aan voor circulair bouwen. De gehele bouwsector zal daaraan moeten gaan voldoen.

Boven op de minimale grens ligt vervolgens het excellente niveau. Per project kun je kijken of op enkele thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever. Of juist als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt. Het model is toepasbaar op projecten die vallen binnen ‘Gebouw’, ‘Gebied’ of ‘Infra’. De thema’s waarop gescoord wordt zijn hieronder opgenomen. De meeste aandacht gaat uit naar ‘materialen’. Ook energie en water zijn opgenomen omdat die in de praktijk ook samen uitgewerkt worden. Er wordt naar energie en water gekeken als ‘stofstromen’ zodat het wel over circulariteit blijft gaan. Circulariteit wordt volwaardig wanneer we ook de sociale component meenemen (nu nog gericht op het nieuwe vakgebied en de werkgelegenheid die het daarmee oproept) en het management (financiële en juridische aspecten en het proces zijn succesfactoren om circulariteit ook op de langere termijn te borgen).

Onlangs heeft weer een auditronde plaatsgevonden en is op basis van die uitkomsten Het nieuwe normaal 0.2 opgesteld en voorgelegd aan de partners van het Samen Versnellen programma. Deze ziet er als volgt uit:

Wil je meer weten over ‘Het Nieuwe Normaal’? Neem dan contact op met Noor via huitema@copper8.com.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten