Circulaire Energierenovaties

Motivation

(nl) In de afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij lag de nadruk op de energetische verduurzaming: isoleren, duurzame opwek, opslag van energie en het slim uitwisselen en benutten van duurzame energiebronnen. En ook de aankomende jaren zullen we de bestaande gebouwen verder gaan verduurzamen vanuit energetisch oogpunt.

Met de energetische verduurzaming willen we de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van gebouwen in Nederland terugdringen. Tegelijkertijd hebben de bouwactiviteiten en materialen die nodig zijn voor deze ‘energierenovaties’ ook een significante impact op ons milieu.

Voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen is het van belang om de integrale milieubelasting van de energetische verduurzaming te minimaliseren en niet alleen te kijken naar de CO2 uitstoot tijdens de gebruiksfase. Dit kan door principes van circulariteit toe te passen bij energierenovaties.

Een breed consortium* vanuit de bouwsector brengt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de oplossingsrichtingen voor Circulaire energierenovaties in kaart.

*Copper8 is penvoerder van het consortium bestaande uit: Stichting W/E adviseurs, Metabolic, TU Delft, TU Eindhoven, NIBE, Constructief, Nieman, Alba Concepts, LBP | SIGHT, SGS Search, Circular Catalyst & DGBC

Research question

(nl) Welke energierenovaties zijn kansrijk om met een circulaire aanpak de milieu impact van onze gebouwen, gebruiks- en bouwactiviteiten verder terug te brengen?

Approach

(nl) Om circulaire energierenovaties verder aan te jagen is het onderzoek in vier stappen te verdelen:

 • Werkpakket 1: Circulaire kansenkaart
 • Werkpakket 2: Circulaire renovatieproducten en CO2 payback systeem
 • Werkpakket 3: UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) in de installatiebranche
 • Werkpakket 4: Convenant (en actieplan) vanuit de resultaten

 

Status

(nl) Afgerond. De eindrapportage is in maart 2024 gepubliceerd. Wel wordt er nog gezocht naar een manier om de inzichten over te zetten naar actie.

Results

(nl)

 • Een kansenkaart voor circulaire energierenovaties waaruit blijkt:
  • Welke sub sector van de bouw kansrijk is om verder aan te jagen om concepten circulaire energierenovaties te ontwikkelen en te implementeren;
  • Welke typen energierenovatie kansen biedt om de integrale milieu impact te reduceren door deze circulair aan te pakken;
  • Welke regionale kansen er zijn voor circulair materiaalgebruik;
 • Een circulaire analyse van renovatieproducten voor de woningbouw en de ontwikkeling van een CO2 payback systeem;
 • Een haalbaarheidsonderzoek van en voorstel voor een UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) systeem voor bouwkundige installaties;
 • Een convenant waarin circulaire energierenovaties in geïdentificeerde sub sectoren van de bouw worden geagendeerd.

Want to learn more about our projects? Email us.