Provincie Friesland

Fryske Circulair Inkopen Academie

The background

(nl) Eind 2022 organiseerden wij voor de vierde keer de Friese Circulair Inkopen Academie. Een opleidingsprogramma waarin wij rond de 20 deelnemers van Friese overheden opleiden. Hierin leren ze hoe ze de principes van circulair inkopen kunnen toepassen op hun eigen inkooptrajecten. Opdrachtgever van dit programma is de Provincie Friesland.

Context

(nl) De Provincie Friesland wil internationaal koploper zijn op het gebied van circulaire economie. De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten opgezet door onder andere de Vereniging Circulair Friesland en de Provincie. Onderdeel van de ambitie op circulaire economie is inzet op circulair inkopen. Vanuit die inzet is onder meer een opleidingsprogramma ontwikkeld: de Friese Circulair Inkopen Academie.

The question

(nl) Organiseer een vierde editie van de Friese Circulair Inkopen Academie, waarin de deelnemers kennis en ervaring opdoen om circulaire principes toe te kunnen passen op hun eigen inkooptrajecten.

Current situation and future

(nl) Het programma is gebaseerd op het boek ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’. Hierin komen de belangrijkste principes van circulair inkopen aan bod, zoals:

  • Het formuleren van een concrete circulaire ambitie en vraagstelling;
  • Het vormgeven van samenwerking met de markt;
  • Het kiezen van een passende aanbestedingsprocedure;
  • Het opstellen van passende eisen en criteria;
  • Het borgen van circulaire afspraken en contractmanagement.

The process

(nl) Het programma bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten waarin de deelnemers worden geïnspireerd om met circulariteit aan de slag te gaan. De deelnemers brengen zelf hun eigen inkooptraject in zodat de geleerde principes meteen kunnen worden toegepast. De bijeenkomsten bestaan uit plenaire kennisoverdracht maar ook het uitwerken van korte opdrachten en kennisuitwisseling tussen de verschillende deelnemers. Parallel scherpen ze via opdrachten en spreekuren hun inkooptraject verder aan.

The results

(nl) De Friese Circulair Inkopen Academie is een succes en wordt goed ontvangen! De deelnemers zijn in staat om de uitdagingen die bij circulair inkopen komen kijken aan te gaan. Daarnaast zijn ze geïnspireerd om circulaire principes toe te passen en weten ze hoe zit concreet kunnen maken.

Hendrik en Eline hebben ons goed geholpen met het samenstellen van een goed, leerzaam en passend programma. Ze wisten de sessies goed op te bouwen en af te wisselen met theorie en praktijk. Je merkt dat Hendrik en Eline veel ervaring hebben en dat zij hun opgedane kennis op een leuke manier delen tijdens de sessies. De deelnemers waren erg tevreden en hebben veel van de Fryske Circulaire Inkoop Academie opgestoken. Sanne-Lies de Wolff

Similar projects

Want to learn more about our projects? Email us.