Maandag 3 april: Inspiratiedag RVO, echt anders samenwerken nodig

op 03 april 2017

“We moeten écht anders gaan samenwerken om de problemen van toekomstige generaties nu op te gaan lossen,” stelde Sybren Bosch in zijn slotbetoog op de Inspiratiedag Energietransitie voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “De urgentie van problemen als klimaatverandering neemt iedere dag toe, maar de handelingssnelheid van de overheid blijft hetzelfde.”

De Inspiratiedag had als doel had om betrokkenen vanuit RVO te inspireren met innovatieve ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven. Acht young professionals vanuit verschillende organisaties verzorgden op hun domein een sessie. In deze sessies werd gesproken over de rol van de Rijksoverheid, en RVO in het bijzonder, in het versnellen van de energietransitie. De dag werd gefaciliteerd door Talitha Muusse, een sociaal ondernemer die zich richt op verschillen tussen generaties binnen de duurzaamheidstransitie.

Anders samenwerken

Kern van de discussie was de manier van samenwerken tussen Rijksoverheid en jonge, innovatieve ondernemers. Verschillen in generaties blijken hier vaak een barrière in. Terwijl vanuit RVO een pro-actief en behulpzaam beeld bestond over omgang met ondernemers, bleek de organisatie vanuit ondernemers vaak lastig te doorgronden. Verschillen in wederzijdse verwachtingen van rol en inzet bleken hier vaak de oorzaak voor.

Zowel bij jonge ondernemers als bij RVO bestonden stereotype ideeën over elkaar en elkaars rol. De persoonlijke drive van jonge ondernemers wordt, tegen de verwachting in, vaak wél gedeeld door betrokken ambtenaren. Echter, binnen  bestaande regels en procedures zijn zij niet altijd in staat om aan de verwachtingen van ondernemers te voldoen. Door helderder te zijn over verwachtingen over-en-weer kunnen teleurstellingen worden voorkomen.

De crux lijkt te zitten in het samen zoeken naar oplossingen: RVO kan meer dan subsidies geven en procedures uitvoeren. Verbinding op basis van waarom een project zou moeten slagen is dan het uitgangspunt om binnen de bestaande procedures samen naar een werkbare oplossing te zoeken. De kans om tot een succesvolle samenwerking te komen is dan aanzienlijk groter.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten