Chef de emission

Wat als… we de Olympische Spelen kunnen gebruiken als catalysator voor duurzaamheid? Met deze droom begonnen we in 2016 na te denken over de mogelijkheden om sport en duurzaamheid nauwer met elkaar te verweven. Samen met More2Win werd het concept ‘Chef de emission’ bedacht – de evenknie van de Chef de Mission die zich volledig richt op duurzaamheid.

Aanleiding

Met twee oud-sporters als oprichtsters zit de passie voor sport diepgeworteld in het DNA van Copper8. Dit leidde al snel tot de vraag: hoe duurzaam zijn de Olympische Spelen eigenlijk? En hoe houdbaar is onze (top)sportsector? Hoewel de sportsector wellicht niet de grootste milieuimpact heeft in vergelijking met de zware industrie of de transportsector, heeft sport wel een unieke eigenschap: het enorme bereik! Wat als we dat bereik kunnen gebruiken om anderen te inspireren tot actie?

Oplossing

In samenwerking met collega Social Enterprise More2Win werd het concept ‘Chef de emission’ bedacht. Onze grote droom is dat elk NOC haar eigen chef de emission aanstelt – een voormalig Olympier die als boegbeeld fungeert voor de verduurzaming van en door sport in Nederland. NOC*NSF lanceert haar allereerste chef de emission eind juni 2021 aan in de vorm van Marcelien de Koning.

Status

Lopend.

Related News

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.