Bouwinvest

Circulaire Businesscase Villa Verde

De opdracht

Bouwinvest wil aan de slag met circulariteit, omdat dit vanuit haar visie op lange termijn bijdraagt aan de waardeontwikkeling van haar vastgoed. Recent heeft Bouwinvest Villa Verde aangekocht: een circulair ontwikkeld transformatieproject. Dit functievrije gebouw zal initieel worden ingezet als woon-zorgcomplex. Copper8 helpt bij het opstellen van de circulaire businesscase, om inzicht te krijgen in de potentiële meerwaarde van circulariteit in relatie tot de financiële prestatie.

Context

Bouwinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders van Nederland. In 2019 heeft zij Villa Verde aangekocht. Van oorsprong waren dit drie jaren ’90 kantoorgebouwen, die zijn herontwikkeld naar één functievrij gebouw. De aanpasbaarheid van het gebouw maakt het een interessante investering, omdat bijvoorbeeld de risico’s op leegstand en huurderving lager zijn. Doordat het om een transformatie gaat, zijn veel onderdelen hergebruikt, wat ook duurzaamheidswinst met zich mee brengt.

De vraag

Ondersteun ons bij de doorrekening van een circulaire businesscase voor Villa Verde, waarin de circulaire prestaties in kaart worden gebracht. Vergelijk daarbij de huidige transformatie met een scenario met volledige sloop en traditionele nieuwbouw.

De vereisten

De resultaten van de analyse vormen voor Bouwinvest een eerste rapportage van de circulaire prestaties van een gebouw. Deze moeten daarom goed te begrijpen en breder deelbaar zijn. Daarom sluiten we aan bij de in de bouwsector veelgebruikte methodiek van het berekenen van de milieukosten.

Het proces

Om te komen tot de circulaire businesscase rekenen we de milieukosten van de uitgevoerde realisatie door. Die vergelijken we met de milieu-impact van de alternatieve scenario’s. De resultaten bespreken we met de betrokkenen vanuit zowel Bouwinvest als de ontwikkelende partij. Op basis van de resultaten bieden we handvatten aan Bouwinvest om deze manier van inzicht creëren breder in de organisatie toe te passen.

Het resultaat

Een rapportage maakt de totale milieukosten van Villa Verde inzichtelijk: de circulaire transformatie heeft geleid tot 19% lagere milieu-impact. Het behoud van de betonnen vloeren en losmaakbaarheid van installaties heeft de grootste winst opgeleverd. De conclusies vanuit de doorrekening van Villa Verde bieden een basis voor het sturen op circulariteit vanuit Bouwinvest. Daarbij gaat het om sturen op zowel gebouwniveau (t.b.v. verlagen milieu-impact), toekomstige projecten (t.b.v. te maken keuzes) als portefeuilleniveau (vanuit rapportage).

“Naast dat Copper8 goed zicht heeft op alle ontwikkelingen binnen de bouwsector, kunnen zij zich verplaatsen in de positie die wij als belegger hebben. Ze kunnen snel schakelen, denken pragmatisch mee en leveren kwaliteit. Kortom: een fijne samenwerkingspartner.” Pam van de Klundert

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.