Woonstad Rotterdam

Circulaire uitvraag voor de herontwikkeling van vier portiekflats

De opdracht

De Rotterdamse woningcorporatie Woonstad wil 4 portiekflats verbouwen tot circa 150 sociale huurwoningen die samen een gezonde, betaalbare, mooie en duurzame buurt vormen. Copper8 ondersteunt Woonstad bij deze ambitieuze herontwikkelingopgave, van ambitievorming tot gunning. Het resultaat: Oost-Sidelinge 2.0.

Context

Woonstad Rotterdam heeft als één van de grootste woningcorporaties in Nederland een belangrijke maatschappelijke positie. Het aanbieden van betaalbare woningen is niet langer de enige focus van woningcorporaties. Woonstad erkent dan ook haar verantwoordelijkheid om betaalbare, gezonde, duurzame en daarmee toekomstbestendige woningen te creëren. Al sinds een aantal jaar is Woonstad daarom hard bezig met de verduurzaming van haar portfolio. Onderdeel van de verduurzaming is de herontwikkeling van Oost-Sidelinge in Rotterdam-Overschie. Deze uitvraag betreft vier naoorlogse portiekflats gelegen langs de snelweg.

De vraag

Ondersteun ons bij de concretisering van de ambities, het opstellen van de inkoopstrategie en begeleiden van de uitvraag van de herontwikkeling van Oost-Sidelinge. Laat hierin duurzame energie, circulair en gezond bouwen een belangrijke rol spelen en kijk ook hoe deze hoogstaande ambities onderling in verband kunnen worden gebracht.

De vereisten

De gunning moet plaatsvinden aan een ontwikkelcombinatie die een integraal aanbod ontwikkelen: voor zowel de sloop, als het ontwerp en de realisatie van nieuwbouw met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Weloverwogen materiaal- en ontwerpkeuzes spelen hierbij dus een grote rol. Daarnaast is energieneutraliteit een eis en omdat deze buurt naast een snelweg ligt wordt er nadrukkelijk ingezet op het creëren van een gezonde woonomgeving. Ook is er veel aandacht voor het behoud van de historische elementen.

Het proces

Om de potentie van Oost-Sidelinge optimaal te benutten is er meer nodig dan de traditionele aanpak. Daarom is bij Copper8 de vraag neergelegd om zowel op proces (van ambitievorming tot aan gunning) als op inhoud (energie, circulair en gezond) te ondersteunen.

Na de ontwikkeling van de ambities en de inkoopstrategie wordt het proces met marktpartijen opgestart. Zeven marktpartijen worden beoordeeld en daarvan worden er twee uitgenodigd voor een plenaire en individuele dialoogronde. Op deze manier wordt de uitvraag nog verder aangescherpt en het wederzijdse begrip van de uitdagende opgave verder verduidelijkt. De twee aanbiedingen die daarop volgen worden beoordeeld op de volgende onderdelen: Ontwerpvisie (weging: 50%), Plan van Aanpak (weging: 40%) en prijsborging (weging: 10%).

Het resultaat

De huidige naoorlogse ‘stempels’ met gebouwen van schokbeton en de vele bomen fungeren als waardevolle basis. Daar voegen we circulaire en energiezuinige gebouwen met ingetogen architectuur aan toe, en completeren we met een uitgesproken groenontwerp. Straks is Oost-Sidelinge 2.0 een plek die draait om welzijn in plaats van welvaart. De ontwikkelcombinatie bestaat uit de volgende partijen: DOOR Architecten, Hillen & Roosen, A. van Liempd Sloopbedrijven, SMARTLAND landscape architects, IMd Raadgevende Ingenieurs, DWA, OMRT.

Het durven stellen van een andere vraag brengt nieuwe en waardevolle inzichten op vanuit de markt. Juist in dit proces excelleert Copper8 met haar expertise om de vraag van de opdrachtgever goed te matchen met het aanbod van de markt. Deniz Boran

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.