Springtij Forum 2018: In search of a new balance

op 28 augustus 2018

Eind september vindt op Terschelling het Springtij Forum plaats, met als hoofdtitel: ”In search of a new balance”. Negen thema’s voor een duurzame toekomst vormen de kern van het programma, waaronder energie & klimaat, natuur, finance en leiderschap. Copper8 mag voor het derde jaar de ‘resources en circulaire economie’ lijn vullen met interessante discussies. In lijn met de hoofdtitel zoeken wij dit jaar naar de balans tussen de energietransitie en de circulaire transitie, de balans tussen biomassa als grondstof en als brandstof, de balans tussen Nederlandse ambities en de mondiale transitie…

De discussie over ‘balans’ heeft geleid tot de volgende vijf sessies:

 

  1. Wat is onze circulaire koers?

Grondstoffenschaarste is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en was de basis van het denken van de Club van Rome. Er zijn, zowel vroeger als nu, veel denkers die oplossingen verkennen. Op dit moment lijkt Circulaire Economie dé oplossingsrichting voor al onze problemen. Ernst Ulrich von Weizsacker neemt ons mee in de geschiedenis van het denken rondom grondstoffen. Harald Friedl laat zien dat onze wereld pas 9.1% circulair is, en Eva Gladek gaat in op het belang van systeemdenken. Samen zoeken we naar de kernwaarden, drijfveren en circulaire ‘koers’ die ons verbindt.

 

  1. De rode en de groene boei: de rol van biomassa

Biomassa is essentieel voor onze toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. De symbolische vaargeul naar een gezonde balans kent twee grenzen: volledig gebruik als brandstof voor een duurzame energievoorziening (de rode boei) of volledig gebruik als grondstof voor een circulaire economie (de groene boei). Deze discussie werkt vertragend voor de voortgang die we nodig hebben. We laten zien dat biomassa voor beide functies nodig is, en zoeken naar de oplossingsruimte en het afwegingskader.

 

  1. Onze lege haven: materialen voor de energietransitie

Voor het Klimaat- en energieakkoord zijn de doelstellingen op hoofdlijnen vastgesteld. Er is echter nauwelijks aandacht voor de grondstoffen die nodig zijn voor de opwekcapaciteit van deze duurzame elektriciteit. Zonnepanelen en windmolens bevatten veel zeldzame aardmetalen, waaronder tellerium en neodynium. Bij het realiseren van onze energietransitie gaan wij aanlopen tegen grenzen in de beschikbaarheid van grondstoffen, laat Benjamin Sprecher ons zien. De toepassing van circulaire principes kan bijdragen om materialen beschikbaar te houden.

 

  1. Navigeren langs de rotsen: lessen van start-ups

Het aantal start-ups dat zich richt op een circulaire economie groeit. We kennen succesvoorbeelden als Finch (houten gebouwen) en Bundles (wasmachines). In meeste sectoren domineren de grote, bestaande spelers echter nog steeds de markt. Er zijn talloze start-ups en goede ideeën die het niet gered hebben, of die moeite hebben op te schalen. Op basis van persoonlijke verhalen zoeken we op systeemniveau naar de oorzaken die maken dat circulaire initiatieven niet goed van de grond komen. In gesprek met o.a. Bert van Son (Mud Jeans) en Dirk Bijl de Vroe verkennen we deze materie.

 

  1. Het ruime sop: Nederland en de wereld

Materiaalschaarste is een globaal probleem, waar we niet alleen in Nederland mee te maken hebben. Wel hebben we de ambitie om Nederland te ontwikkelen tot circulaire hotspot, waarbij we anderen meenemen in onze manier van denken en doen. Bas de Leeuw laat ons de context van materiaalstromen zien op mondiaal niveau. Freek van Eijk pitcht de ambitie van Holland Circular Hotspot, en Marc Pruijn licht de Transitieagenda’s en meest recente ontwikkelingen in Nederland toe. Op basis hiervan gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe wij de transitie in Nederland kunnen versnellen, en hoe wij onze inzichten van Springtij internationaal kunnen delen.

 

Springtij Forum vindt van 27 tot en met 29 september plaats. Helaas is het maximum aantal inschrijvingen al bereikt. Het is ons streven om voor elk van de sessies de lessen samen te vatten en beschikbaar te maken na Springtij. Mocht je nog vragen hebben over Springtij, stuur Sybren dan een mailtje.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten