(nl) Tax shift voor de circulaire bouweconomie

Motivation

Uit de praktijk blijkt dat circulair bouwen onder het huidige fiscale stelsel in het nadeel is ten opzichte van de traditionele bouw. Dat komt ten
eerste omdat de bouwsector arbeidsintensief is; een groot gedeelte van een bouwproject bestaat immers uit loonkosten. Circulair bouwen
is nóg arbeidsintensiever, met name omdat secundaire bouwmaterialen weer gereed gemaakt moeten worden voor een tweede leven, zodat ze
weer hoogwaardig toegepast kunnen worden. Tegelijkertijd moeten circulaire bouwmaterialen zien te concurreren met lineaire bouwmaterialen, waarbij in de prijs de schaduwkosten (zoals CO2-uitstoot, uitputting van grondstoffen en milieueffecten) niet opgenomen zijn.

Research question

Wat zou een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen betekenen voor de business case van circulair bouwen?

Approach

Aan de hand van twee renovatiecases en twee demontage/sloopcases, wordt onderzocht wat een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen betekent voor de businesscase van circulair bouwen. Op basis van een ‘schaduwboekhouding’ met data van de circulaire maar parallel ook het lineaire alternatief wordt aangetoond hoe de factor werkgelegenheid en milieu-impact verschilt tussen lineaire en circulaire bouw.

Er worden drie stappen doorlopen:

  1. Bepalen onderzoeksopzet en meetmethodiek (keuze indicatoren, vaststellen percentages en scope);
  2. Monitoren van vier cases door middel van een zogenoemde ‘schaduwboekhouding’;
  3. Aggregatie van de bevindingen, leidend tot een rapportage met adviezen.

Status

Lopend, tot en met medio 2021.

Results

(nl) Op basis van deze twee onderzoeken kunnen we de volgende resultaten delen:

  • De investeringskosten van circulair bouwen en slopen liggen hoger dan die van lineair bouwen en slopen.
  • De milieu-impact van circulair bouwen en slopen is lager dan die van lineair bouwen en slopen.
  • Circulair bouwen en slopen leiden tot arbeidsvraag.
  • Een lastenverschuiving maakt circulair bouwen en slopen economisch meer concurrerend.

Want to learn more about our projects? Email us.