Sustainability and circularity strategy development

Sustainability and circularity strategy development

The dynamics in which organisations operate are often complex, and the consequences of developments can’t always be overseen. That’s why Copper8 helps organisations develop their sustainability and circular economy strategy.

What we do

Voor deze dienst onderscheiden wij drie type klantvragen:

  1. Ontwikkeling van beleidsstukken voor publieke organisaties,
  2. Strategieontwikkeling voor private organisaties op basis van de huidige bedrijfsvoering gekoppeld aan de duurzame urgentie,
  3. Strategieontwikkeling voor een branche of sector, op dezelfde manier als hierboven, maar dan voor de hele sector.

Samen met onze opdrachtgevers beginnen we met het formuleren van een definitie van duurzaamheid en circulariteit. In de tweede stap maken we inzichtelijk wat deze onderwerpen specifiek voor de organisatie, sector of branche gaan betekenen. In de derde stap bepalen we de ambities en stellen we vast op welke manier circulariteit onderdeel gaan uitmaken van de bedrijfsvoering. Tot slot maken we de strategie concreet.

 

Our experience

We hebben strategieën ontwikkeld voor onder andere UWV, Enexis, Gemeente Harderwijk, JP van Eesteren, Dura Vermeer, Sodexo, Alliander en de Topsector Logistiek.

Related Projects

Want to learn more about our services? Email us.

Stay up to date with Copper8