Impact measurement

Impact measurement

What’s the most effective way to change something? Get people to learn how to change it themselves. To drive change, we have developed various training courses based on our practical experience and research.

What we do

Impact meten staat bij ons nooit op zichzelf. Daarom is onze eerste stap altijd om samen met onze opdrachtgever te onderzoeken welke ambities zij voor circulaire economie en duurzaamheid hebben. Vervolgens creëren we draagvlak voor deze ambities door sessies met mensen vanuit verschillende organisatiedelen. Het daadwerkelijk verbeteren van circulaire prestaties is immers het belangrijkst; de impactberekening slechts een onderbouwing. Sturen op impact is wat ons betreft ondersteunend aan de strategieontwikkeling.

De tweede stap is het meten van verschillende impacts. Dit kan op verschillende schaalniveaus, bijvoorbeeld een sector, een organisatie, een afdeling, een evenement, of op niveau van een inkooptraject.

De derde stap is het monitoren van de voortgang op de doelstellingen die zijn vastgesteld in het reductieplan. Het uitgangspunt is dat wij de tools en advies meegeven zodat organisaties zelf periodiek kunnen monitoren op hun voortgang. Uiteraard kunnen we ook voor langere tijd betrokken blijven, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘helpdesk’.

Our experience

We hebben op verschillende niveaus en voor verschillende organisaties het traject ‘Sturen op impact’ doorlopen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Voor NOC-NSF en diverse Provincies hebben wij impactmetingen gedaan voor sportevenementen;
  • We hebben private ondernemingen zoals Sodexo en NorNorm geholpen met het in kaart brengen van hun impact, waarna het vertaald is naar een implementatieplan;
  • Voor diverse publieke organisaties zoals de Nationale Politie en Enexis hebben wij maatschappelijke impact en verbeterpotentieel in kaart gebracht;
  • Voor de Transitieagenda Consumptiegoederen ontwikkelen wij een tool voor de waardecreatie van circulaire consumptiegoederen.

 

Related Projects

Want to learn more about our services? Email us.

Stay up to date with Copper8