publicatie

Materialenexpeditie 2022: Geleerde lessen rondom hergebruik

op 12 december 2022

Inzet op hergebruik is een belangrijk onderdeel van de ambitie op circulaire economie in de bouw. Op initiatief van Dura Vermeer, BAM en VolkerWessels heeft in 2022 de tweede editie van de Materialenexpeditie plaatsgevonden. Tijdens deze tweede Expeditie zijn praktijkervaringen op het gebied van hergebruik opgehaald uit bouwprojecten. De Expeditie is mogelijk gemaakt met ondersteuning van Bouwend Nederland.

Tijdens de Expeditie is onder meer gebleken dat hergebruik in de praktijk nog maar beperkt van de grond komt. Veel partijen willen hier stappen op zetten, maar lopen aan tegen het niet bij elkaar komen van vraag en aanbod, het niet kunnen voldoen aan kwaliteitsstandaarden of een niet-passende risicoverdeling.

Centrale aanbevelingen

Vanuit de Materialenexpeditie zijn twee centrale aanbevelingen gedaan:

  1. Ontwikkel een nationaal afsprakenstelsel voor datadelen, waarbij eenduidige afspraken worden gemaakt over op welke manier informatie over producten en materialen wordt opgeslagen en uitgewisseld;
  2. Maak – in voorbereiding op ontwikkeling van het afsprakenstelsel – eenduidige afspraken over welke gegevens beschikbaar moeten zijn om te komen tot daadwerkelijke, project- en organisatie-overstijgende uitwisseling van producten en materialen.

Tien projecten

De geleerde lessen zijn opgehaald vanuit tien projecten, die zijn ingebracht door deelnemers. Dit zijn projecten uit zowel de bouw als de infra. Denk daarbij aan het Main Contract tussen Schiphol, de BAM en Heijmans, Geleiderail-as-a-service vanuit de Provincie Noord-Holland en de circulaire bovenbouwvernieuwing in Zeeland door VolkerRail in opdracht van ProRail.

Vijf thema’s

In de publicatie zijn de geleerde lessen samengevat in vijf deelthema’s:

  • De ambitiebepaling, waarbij het bepalen van een circulaire ambitie vanuit een opdrachtgever een belangrijke eerste stap blijft;
  • Het bij elkaar brengen van vraag & aanbod, wat momenteel vooral gebeurt binnen organisaties;
  • Het maken van afspraken over kwaliteitsstandaarden, waarbij opdrachtgevers op dit moment vaak kwaliteit ‘als nieuw’ eisen;
  • De benodigde samenwerkingsdynamiek, waar een sterk gevoel van vertrouwen en gedeeld eigenaarschap voor de circulaire ambitie essentieel zijn;
  • De financiële consequenties, waarbij kosten en baten projectoverstijgend en daarmee lastig financieel te verrekenen zijn.
Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten