Onderzoek naar milieuwinst industrieel bouwen

op 05 oktober 2023

De bouwsector staat op dit moment voor grote opgaven. Aan de ene kant moeten er jaarlijks 100.000 woningen gebouwd worden. Aan de andere kant moet de uitstoot van broeikasgassen flink omlaag. De verwachting is dat met de traditionele manier van bouwen deze doelen niet zullen worden gehaald.

Het beeld is dat de bouwsector haar milieu-impact kan verlagen door meer industrieel te bouwen – het bouwen van (delen van) woningen in een fabriek. Dat industrieel bouwen zowel de kosten verlaagt als de bouwtijd verkort is inmiddels onderzocht. Of – en zo ja, in welke mate – industrieel bouwen de milieu-impact daadwerkelijk verlaagt, is echter nog niet goed onderzocht.

Onderzoeksvraag: traditioneel versus industrieel bouwen
De verschillen in de milieu-impact tussen traditioneel en industrieel bouwen is de kern van de vraag die we de komende periode onderzoeken:

Wat is het verschil in milieu-impact tussen industrieel bouwen en traditioneel bouwen? Daarbij kijken we naar de productie- en bouwfase, en nemen we ook de impact van de fabriek mee.

Waar liggen de kansen en barrières voor fabrieken om hun milieu-impact te verlagen?

Uitgangspunt: milieu-impact in bouw- en productiefase
Binnen een MPG-berekening (Milieu Prestatie Gebouwen) wordt Module A gebruikt om de milieu-impact van de productie- en bouwfase van bouwwerken vast te stellen. Deze MPG-berekeningen zijn veelal nog gebaseerd op aannames. Dit geldt voor zowel industrieel als voor traditioneel bouwen. Ook de impact van de fabriek wordt op dit moment vrijwel niet meegerekend. Het is daarom nog lastig om een uitspraak te doen over de verschillen in milieu-impact tussen de bouwmethodes.

De komende tijd gaat afstudeerstagiair Hanna Boes zich bezig houden met dit vraagstuk. Op basis van bestaande literatuur, interviews met bouwexperts en het uitwerken van bestaande MPG-berekeningen voor bouwwerken zal zij de milieu-impact van beide bouwmethodes met elkaar vergelijken.

Heb jij ideeën voor of wil jij meedenken met dit onderzoek? Neem dan contact op met Hanna via hanna@copper8.com.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten