Afstudeeronderzoek: Milieuwinst industrieel bouwen

op 07 februari 2024

De Nederlandse bouwsector staat voor grote opgaven. Aan de ene kant moeten jaarlijks 100.000 woningen gebouwd worden. Aan de andere kant moet de uitstoot van broeikasgassen flink omlaag. De Rijksoverheid zet in op industrieel bouwen – het bouwen van delen van huizen in de fabriek – als één van de oplossingen. Daarbij is de verwachting dat dit de milieu-impact flink verlaagd.

Vanuit Copper8 heeft Hanna in haar afstudeeronderzoek gekeken naar de milieuwinst van industrieel bouwen, in vergelijking met een traditioneel bouwproces. De centrale vraag: Wat is het verschil in milieu-impact tussen traditioneel en industrieel bouwen?

Resultaat: 33 tot 53% CO2-winst

De verschuiving naar meer industrieel bouwen zorgt voor veranderingen in logistiek (+) en minder bouwafval (+), waar tegenover staat dat er een extra fabriek gebouwd moet worden (-). Wanneer we naar de combinatie van deze elementen kijken, leidt dit tot een verlaging van de CO2-uitstoot met 33 tot 53%. Deze conclusie hebben we getrokken op basis van drie case studies. Een verschuiving in materiaalgebruik – waarbij er bijvoorbeeld meer biobased materiaal wordt toegepast bij industrieel geproduceerde woningen – is niet meegenomen in dit onderzoek.

Deze drie onderdelen worden op dit moment onvoldoende meegenomen in de huidige MPG-berekening. De MPG richt zich op het projectniveau (constructie), terwijl de resultaten ingaan op de impact in de gehele keten (productie). Mede door het ontbreken van een accurate berekening van deze onderdelen, concluderen we dat de MPG op dit moment nog niet voldoende ontwikkeld is om goed te sturen op de milieu-impact van industrieel gebouwde huizen.

Meer informatie?

Dit onderzoek deed Hanna als afstudeeropdracht voor de master Sustainable Energy Systems Management en in opdracht van Copper8. Onder begeleiding van Frank Pierie (Hanzehogeschool Groningen), Sybren Bosch (Copper8) en Stefan Favrin (Copper8). Meer weten? Download dan het gehele rapport of de samenvatting van de scriptie:

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten