Alliander Duiven

Circulaire en energiepositieve herhuisvesting

De opdracht

Copper8 heeft Alliander geholpen met haar duurzame herhuisvesting. Het resultaat? Een kantoor dat energiepositief is en dat voor een groot gedeelte gemaakt is van hergebruikte materialen.

Context

De duurzame herhuisvesting van Alliander is tot stand gekomen door een innovatief Europees aanbestedingsproces, dat samenwerking stimuleert tussen alle betrokken disciplines. Het belangrijkste voor de nieuwe huisvesting was dat het project authentiek en integraal moest worden aangepakt en met respect voor de bestaande bebouwing.

De vraag

Help ons de juiste partijen te selecteren en begeleid het samenwerkingsproces om te komen tot de nieuwe huisvesting voor Alliander. Houd rekening met de ambities die voor deze ontwikkeling zijn opgesteld: het moet een circulair gebouw en bouwproces worden, het gebouw moet energiepositief zijn, het gebouw moet invulling geven aan het nieuwe werken en het gebied rond het gebouw moet worden meegenomen in de ontwikkeling.

De vereisten

Het uitgangspunt om tot een succesvolle en financieel verantwoorde aanbieding te komen was dat de financiële aanbieding moest vallen binnen een kaderstellende Total Cost of Ownership (TCO). Daarnaast moest de huisvesting op het bestaande terrein gerealiseerd worden, moest het 2x zoveel medewerkers huisvesten als de huidige bebouwing en moest het binnen planning worden uitgevoerd.

Het proces

Allereest hebben wij de vraag bepaald: wat wil Alliander nou echt bereiken met deze opgave? Op basis daarvan hebben wij de aanbestedingsstrategie ontwikkeld, waarbij de markt werd uitgedaagd om ontwerpende, installatietechnische, bouwkundige, uitvoerende en beheersingsdisciplines integraal bij elkaar te brengen. Uiteindelijk bleven drie consortia over waarmee we een intensief en écht open dialoog voerden over de gunningsfase. In deze gesprekken vervaagden de grenzen tussen de disciplines binnen de consortia en zijn innovaties ontstaan.

Het resultaat

De gunning heeft op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) plaatsgevonden. Het ontwerp overtrof de verwachtingen van de organisatie en de kostenraming paste ruim binnen de gestelde TCO. Het resultaat is een uniek gebouw dat voor een groot gedeelte gemaakt is van hergebruikte materialen en energiepositief is.

De marktpartijen waren allemaal erg positief over de aanbestedingsprocedure. Het sprak ze aan dat hun expertise werd gebruikt en dat ze samenwerkten tussen disciplines, zodat innovaties konden ontstaan. Ook de vrij korte termijn waarin de aanbesteding heeft plaatsgevonden vonden is een grote plus, omdat het een beperkte administratieve last legt op de organisaties. Ton Bernts Manager Facilities

Vergelijkbare projecten

1
ABN Amro Circulaire kantoorhuisvesting
2
ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2
Forteiland Pampus Zelfvoorzienend eiland
2
Waterschap Rijn en IJssel Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
2
Alliander Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
1
UWV MVI Strategie
3
PIANOo Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
2
Provincie Zuid Holland Circulair behouden en inkopen van meubilair
1
Gemeente Westerveld Circulair inkopen kantoorinrichting
1
Gemeente Amsterdam Herontwikkeling Vondeltuin
1
Madaster Circularity Indicator
1
OVAM Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
1
BNA Academie Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
1
Dura Vermeer Strategie Circulaire Economie
1
Gemeente Emmen MVI Strategie
5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
6
Gemeente Amsterdam Onderzoek naar impact circulair bouwen
2
Gemeente Leiden Circulair inkopen los meubilair
3
Eigen Haard Besparen in Huis
3
Alliander Circulaire renovatie Bellevue
1
Rijkswaterstaat Circular Procurement Academy
2
Rijkswaterstaat Circulaire aanbesteding kantoormeubilair
5.8
Stedin en Alliander Het Fair Meter-project
7.6
Eigen Haard Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
4
Alliander Circulair aanbesteden kantoormeubilair
5.7
PostNL Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL
7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
Enexis MVI Beleid
1
Het Voedingscentrum Circulaire huisvesting
2
Enexis In-house Training Circulair Inkopen
2
Gemeente Amsterdam Evaluatie Amsterdam Circulair
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst
6
JP van Eesteren Strategie circulaire economie
2
Cordaan Transformatieopgave Zorgvastgoed
6
Universitair Medisch Centrum Utrecht Circulair inkopen los meubilair
7.7
Alliander Meten van circulariteit
7
Royal HaskoningDHV Nieuwe circulaire huisvesting
7.7
Copper8 Gener8
7.7
Copper8 Ons eigen Copper8 kantoor
1
ABN Amro Circulaire kantoorhuisvesting
2
ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2
Forteiland Pampus Zelfvoorzienend eiland
2
Waterschap Rijn en IJssel Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
2
Alliander Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
1
UWV MVI Strategie
3
PIANOo Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
2
Provincie Zuid Holland Circulair behouden en inkopen van meubilair
1
Gemeente Westerveld Circulair inkopen kantoorinrichting
1
Gemeente Amsterdam Herontwikkeling Vondeltuin
1
Madaster Circularity Indicator
1
OVAM Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
1
BNA Academie Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
1
Dura Vermeer Strategie Circulaire Economie
1
Gemeente Emmen MVI Strategie
5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
6
Gemeente Amsterdam Onderzoek naar impact circulair bouwen
2
Gemeente Leiden Circulair inkopen los meubilair
3
Eigen Haard Besparen in Huis
3
Alliander Circulaire renovatie Bellevue
1
Rijkswaterstaat Circular Procurement Academy
2
Rijkswaterstaat Circulaire aanbesteding kantoormeubilair
5.8
Stedin en Alliander Het Fair Meter-project
7.6
Eigen Haard Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
4
Alliander Circulair aanbesteden kantoormeubilair
5.7
PostNL Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL
7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
Enexis MVI Beleid
1
Het Voedingscentrum Circulaire huisvesting
2
Enexis In-house Training Circulair Inkopen
2
Gemeente Amsterdam Evaluatie Amsterdam Circulair
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst
6
JP van Eesteren Strategie circulaire economie
2
Cordaan Transformatieopgave Zorgvastgoed
6
Universitair Medisch Centrum Utrecht Circulair inkopen los meubilair
7.7
Alliander Meten van circulariteit
7
Royal HaskoningDHV Nieuwe circulaire huisvesting
7.7
Copper8 Gener8
7.7
Copper8 Ons eigen Copper8 kantoor

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.