PIANOo

Circulair Inkopen Academy

De opdracht

In 2019-2020 organiseren wij voor alweer het 4e achtereenvolgende jaar de Circulair Inkopen Academy. In dit jaarprogramma leiden wij ruim 60 deelnemers van bijna 30 (semi-)publieke organisaties op. Ze leren hoe ze de principes achter circulaire economie kunnen toepassen in hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. De opdrachtgever van dit programma is Expertise Centrum voor Inkopen en Aanbesteden van de Rijksoverheid’ (PIANOo).

Context

De Circulair Inkopen Academy is in 2016/2017 opgezet met het doel om een grote groep organisaties de principes achter de circulaire economie toe te laten passen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Het jaarlijkse inkoopvolume van verschillende overheden is samen €73 miljard: een enorme prikkel om duurzaamheid en circulariteit bij marktpartijen aan te jagen.

De vraag

Help ons bij het vormgeven en uitvoeren van een opleidingsprogramma circulair inkopen voor overheden. En zorg er naast de inhoudelijke kennis ook voor dat de deelnemers persoonlijke capaciteiten ontwikkelen waarmee ze de kennis in de praktijk kunnen brengen. Tot slot willen we een pilotproject als onderdeel van het programma, zodat lessen uit de opleiding direct toegepast worden.

De vereisten

Het programma moet recht doen aan alle aspecten van circulair inkopen:

Het proces

Het programma bestaat uit acht interactieve bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst moet onze didactische visie weerspiegelen: kennis opdoen en leren door te ervaren. De sessies bestaan daarom uit plenaire kennisoverdracht maar ook creatieve brainstorms en werkvormen: uitdagende 1-op-1 gesprekken, prisoners dillema’s,  groepsopdrachten om de pilotprojecten uit te werken, bijbehorende elevator pitches en intervisie. Daarnaast passen deelnemers in hun eigen pilot de kennis toe.

Het resultaat

De Circulair Inkopen Academy is een succes! Deelnemers worden opgeleid en geïnspireerd om met circulair inkopen aan de slag te gaan. Ook het traject van persoonlijke ontwikkeling heeft hieraan bijgedragen. De deelnemers zijn nu in staat om de uitdagingen rond circulair inkopen binnen hun eigen organisatie aan te gaan. En met succes: meerdere deelnemende organisaties zijn begonnen met circulaire inkooptrajecten. Een impressie van de eerste leergang kunt u hier zien.

Het grootste compliment voor ons is dat we inmiddels alweer voor het 4e achtereenvolgende jaar deze leergang mogen organiseren.

"De Circulair Inkopen Academy heeft een grote groep overheden kennis en praktische handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met circulair inkopen. Net zo belangrijk is de onderlinge uitwisseling van ervaringen uit de pilotprojeten die deelnemers tijdens de academy starten. Juist die combinatie van theorie en het circulair inkopen zelf ervaren en bespreken met ‘peers’ maakt de academy tot een succes." Take Padding Senior adviseur inkopen en aanbesteden

Vergelijkbare projecten

1
ABN Amro Circulaire kantoorhuisvesting
2
ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2
Forteiland Pampus Zelfvoorzienend eiland
2
Waterschap Rijn en IJssel Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
2
Alliander Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
1
UWV MVI Strategie
3
PIANOo Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
2
Provincie Zuid Holland Circulair behouden en inkopen van meubilair
1
Gemeente Westerveld Circulair inkopen kantoorinrichting
1
Gemeente Amsterdam Herontwikkeling Vondeltuin
1
Madaster Circularity Indicator
1
OVAM Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
1
BNA Academie Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
1
Dura Vermeer Strategie Circulaire Economie
1
Gemeente Emmen MVI Strategie
5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
6
Gemeente Amsterdam Onderzoek naar impact circulair bouwen
2
Gemeente Leiden Circulair inkopen los meubilair
3
Eigen Haard Besparen in Huis
3
Alliander Circulaire renovatie Bellevue
1
Rijkswaterstaat Circular Procurement Academy
2
Rijkswaterstaat Circulaire aanbesteding kantoormeubilair
5.8
Stedin en Alliander Het Fair Meter-project
7.6
Eigen Haard Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
4
Alliander Circulair aanbesteden kantoormeubilair
5.7
PostNL Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL
7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
Enexis MVI Beleid
1
Het Voedingscentrum Circulaire huisvesting
2
Enexis In-house Training Circulair Inkopen
2
Gemeente Amsterdam Evaluatie Amsterdam Circulair
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst
6
JP van Eesteren Strategie circulaire economie
2
Cordaan Transformatieopgave Zorgvastgoed
6
Universitair Medisch Centrum Utrecht Circulair inkopen los meubilair
7.7
Alliander Meten van circulariteit
7
Royal HaskoningDHV Nieuwe circulaire huisvesting
7.7
Copper8 Gener8
7.7
Copper8 Ons eigen Copper8 kantoor
1
ABN Amro Circulaire kantoorhuisvesting
2
ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2
Forteiland Pampus Zelfvoorzienend eiland
2
Waterschap Rijn en IJssel Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
2
Alliander Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
1
UWV MVI Strategie
3
PIANOo Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
2
Provincie Zuid Holland Circulair behouden en inkopen van meubilair
1
Gemeente Westerveld Circulair inkopen kantoorinrichting
1
Gemeente Amsterdam Herontwikkeling Vondeltuin
1
Madaster Circularity Indicator
1
OVAM Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
1
BNA Academie Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
1
Dura Vermeer Strategie Circulaire Economie
1
Gemeente Emmen MVI Strategie
5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
6
Gemeente Amsterdam Onderzoek naar impact circulair bouwen
2
Gemeente Leiden Circulair inkopen los meubilair
3
Eigen Haard Besparen in Huis
3
Alliander Circulaire renovatie Bellevue
1
Rijkswaterstaat Circular Procurement Academy
2
Rijkswaterstaat Circulaire aanbesteding kantoormeubilair
5.8
Stedin en Alliander Het Fair Meter-project
7.6
Eigen Haard Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
4
Alliander Circulair aanbesteden kantoormeubilair
5.7
PostNL Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL
7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
Enexis MVI Beleid
1
Het Voedingscentrum Circulaire huisvesting
2
Enexis In-house Training Circulair Inkopen
2
Gemeente Amsterdam Evaluatie Amsterdam Circulair
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst
6
JP van Eesteren Strategie circulaire economie
2
Cordaan Transformatieopgave Zorgvastgoed
6
Universitair Medisch Centrum Utrecht Circulair inkopen los meubilair
7.7
Alliander Meten van circulariteit
7
Royal HaskoningDHV Nieuwe circulaire huisvesting
7.7
Copper8 Gener8
7.7
Copper8 Ons eigen Copper8 kantoor

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.