PIANOo

Circulair Inkopen Academy

De opdracht

In 2016/2017 organiseerden wij de Circulair Inkopen Academy. In dit jaarprogramma hebben we ruim 60 deelnemers van bijna 30 (semi-)publieke organisaties opgeleid. Ze leerden hoe ze de principes achter circulaire economie kunnen toepassen in hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. De opdrachtgever van dit programma is Expertise Centrum voor Inkopen en Aanbesteden van de Rijksoverheid’ (PIANOo).

Context

De Circulair Inkopen Academy is in 2016/2017 opgezet met het doel om een grote groep organisaties de principes achter de circulaire economie toe te laten passen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Het jaarlijkse inkoopvolume van verschillende overheden is samen €73 miljard: een enorme prikkel om duurzaamheid en circulariteit bij marktpartijen aan te jagen.

De vraag

Help ons bij het vormgeven en uitvoeren van een opleidingsprogramma circulair inkopen voor overheden 2016-2017. En zorg er naast de inhoudelijke kennis ook voor dat de deelnemers persoonlijke capaciteiten ontwikkelen waarmee ze de kennis in de praktijk kunnen brengen. Tot slot willen we een pilotproject als onderdeel van het programma, zodat lessen uit de opleiding direct toegepast worden.

De vereisten

Het programma moest recht doen aan alle aspecten van circulair inkopen:

  • technisch-inhoudelijke overwegingen zoals het definiëren en meten van circulariteit;
  • procesmatige aspecten, zoals het selecteren van de juiste aanbestedingsprocedure en het opzetten van samenwerking;
  • en financiële aspecten zoals het toepassen van nieuwe verdienmodellen om circulariteit te borgen.

Het proces

Het programma bestond uit acht interactieve bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst moest onze didactische visie weerspiegelen: kennis opdoen en leren door te ervaren. De sessies bestonden daarom uit plenaire kennisoverdracht maar ook creatieve brainstorms en werkvormen: uitdagende 1-op-1 gesprekken, prisoners dillemas,  groepsopdrachten om de pilotprojecten uit te werken, bijbehorende elevator pitches en intervisie. Daarnaast hebben de deelnemers in hun eigen inkooppilot de nieuwe kennis toegepast.

Het resultaat

De Circulair Inkopen Academy was succesvol, omdat de deelnemers zijn opgeleid en geïnspireerd zijn geraakt. Ook het traject van persoonlijke ontwikkeling heeft hieraan bijgedragen. De deelnemers zijn nu in staat om de uitdagingen rond circulair inkopen binnen hun eigen organisatie aan te gaan. En met succes: meerdere deelnemende organisaties zijn begonnen met circulaire inkooptrajecten. Een impressie van de eerste leergang kunt u hier zien.

Het grootste compliment voor ons is dat we zijn uitgenodigd om ook de volgende editie van dit programma te organiseren.

"De Circulair Inkopen Academy heeft een grote groep overheden kennis en praktische handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met circulair inkopen. Net zo belangrijk is de onderlinge uitwisseling van ervaringen uit de pilotprojeten die deelnemers tijdens de academy starten. Juist die combinatie van theorie en het circulair inkopen zelf ervaren en bespreken met ‘peers’ maakt de academy tot een succes." Take Padding Senior adviseur inkopen en aanbesteden

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.