Alliander

Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding

De opdracht

Wij zijn in 2016 gevraagd om de aanbesteding van Alliander van veiligheidskleding, bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de concurrentiegerichte dialoog te begeleiden. In deze aanbesteding hebben wij o.a. geëxperimenteerd met het laten opstellen van LCA’s voor de kleding, om deze zo op milieu-impact te kunnen vergelijken.

Context

Alliander is als gas- en elektriciteitsnetwerkbeheerder een organisatie die veel gebruik maakt van veiligheidskleding. Die kleding moet de medewerkers beschermen tegen de schade die zij kunnen oplopen als gevolg van ongelukken met elektriciteit en gas. Daarnaast heeft Alliander beleid om zoveel mogelijk aanbestedingen te benutten voor een circulair resultaat. Alliander onderzoekt sinds 2014 de mogelijkheden om de veiligheidskleding op een circulaire wijze in te kopen. Tijdens de uitgebreide voorbereidingsperiode is veel kennis opgedaan over de sector en welke uitdagingen er spelen om daadwerkelijk tot een veilig en circulair aanbod te kunnen overgaan.

De vraag

Ondersteun ons tijdens de aanbesteding van circulaire veiligheidskleding en help ons om de sector zo ver mogelijk te laten ontwikkelen.

De vereisten

Circulariteit staat niet bovenaan als ambitie. De kleding moet allereerst vooral veilig zijn en de gebruikers moeten tevreden zijn over het pakket zodat zij de kleding ook graag willen dragen (wat hun veiligheid weer vergroot). Daarnaast is het streven om toe te werken naar een ‘circulaire’ kledingketen. Dit betekent dat de kleding zo goed mogelijk onderhouden wordt en uiteindelijk ook hoogwaardig verwerkt kan worden. De ambities vergen een transitie van de gehele keten, en vergt dus ook een ketenaanpak.

Het proces

Vanwege de complexiteit van deze aanbesteding en de gewenste ketensamenwerking is een concurrentiegerichte dialoog doorlopen. Vanwege de verwachte investeringen is een maximale contractduur van 15 jaar voorgesteld, mits de aangeboden prestaties worden gerealiseerd. In de selectiefase is ketensamenwerking gestimuleerd door expliciet te vragen naar een inschrijving van verschillende disciplines in de keten (bijv. leverancier stoffen, ontwerp van kleding, fabricage van kleding, logistiek, onderhoud, en vervezeling). Tijdens de dialoog kunnen de ketenpartners beter inzicht krijgen in elkaars processen, maar ontstaat ook beter begrip over de (on)mogelijkheden van circulariteit in de kledingsector. Zodoende kan een gunningskader opgesteld worden die past bij het kunnen van de markt.

Het resultaat

Door de uitvraag zijn verschillende vergaande samenwerkingen ontstaan in de markt. Het contract is uiteindelijk gegund aan één van deze combinaties: Circle-A. Het winnende consortium is in 2019 begonnen met het uitleveren van de veiligheidskleding.  Op dit moment richt de circulariteit zich voornamelijk op het verlengen van de levensduur (door betere textiel en een beter wasproces), maar ook in minder gebruik dan bij het reguliere pakket. Door het betere zicht op wat de medewerkers nodig hebben en de mogelijkheid zelf te bestellen waar behoefte aan is, worden de kledingpakketten nu veel meer op maat geleverd. Ook wordt nu een retourmogelijkheid aangeboden voor afgedragen kleding.

Joris de Kroon: “de teamleden van Copper8 hebben veel waarde geboden in het traject dankzij hun drive, kennis en enthousiaste persoonlijkheden. Cecile, Dirk en Godard voelden echt als een toevoeging aan het aanbestedingsteam. Zij hebben niet alleen vanaf de zijlijn geadviseerd, maar op onderdelen zelf dingen opgepakt en uitgevoerd. Wij hadden niet geweten hoe wij die vraagstukken zelf hadden moeten aanpakken. Copper8 is een enthousiaste en doortastende sparring partner met een grote intrinsieke en circulaire drive. We zouden het zo weer doen!” Joris de Kroon Projectmanager

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.