Circulaire Verdienmodellen

Aanleiding

Circulaire verdienmodellen zoals lease, pay-per-use en koop-terugkoop dragen in theorie bij aan het verlengen van producentenverantwoordelijkheid, en daarmee de circulaire economie. Als Copper8 geloven wij dat het inbouwen van een financiële prikkel een goed middel kan zijn om circulair gebruik te borgen. Toch stuiten wij in de praktijk op een aantal beperkingen (boekhoudkundig, belastingtechnisch) van circulaire verdienmodellen, waardoor het toepassen van dergelijke verdienmodellen lastig schaalbaar blijkt.

Onderzoeksvraag

Voor dit onderzoek hebben wij twee onderzoeksvragen:

  1. Welke verdienmodellen leiden tot de meeste circulaire prikkels?
  2. Wat zijn de (beleidsmatige) barrières die het op schaal toepassen van circulaire verdienmodellen lastig maakt?

Aanpak

Voor dit onderzoek hebben wij interviews gehouden met partijen die ervaring hebben met het toepassen van circulaire verdienmodellen in de praktijk. Te denken valt aan zowel grote partijen zoals Auping, Interface en Signify; maar ook kleinere partijen zoals Mud Jeans, Gerrard Street en Bundles. Op basis van deze interviews hebben wij een analyse gedaan van de mogelijkheden en de uitdagingen die gepaard gaan met de verschillende verdienmodellen. Deze analyse is getoetst bij de partijen alvorens over te gaan op publicatie.

Status

Dit onderzoek is afgerond.

Het resultaat

Dit onderzoek heeft geleid tot twee verschillende publicaties:

  1. Circulaire Verdienmodellen: praktische handvatten voor ondernemers
  2. Circular Revenue Models: required policy changes for the transition to a circular economy

In de eerste publicatie wordt de ‘Circulaire Verdienmodellen Trap’ geïntroduceerd, waarin wordt aangegeven dat een pay-per-use model in theorie tot de meeste circulaire prikkels leidt, en een lease-model tot de minste circulaire prikkels. In de tweede publicatie worden thema’s als afschrijving, maximale retourwaardes, traditionele financiële risico-inschatting en BTW behandeld als belangrijke beperkingen in het huidige boekhoudkundige en belastingtechnische stelsel.

Publicaties

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.