Holland Scheepvaartmuseum

Een Eco-positief museum in 2030

De opdracht

In 2030 een eco-positieve organisatie zijn: dat is de ambitie van het Scheepvaartmuseum. Om dit zo concreet mogelijk te maken begeleidde Copper8 hun kernteam bij het opstellen van een duurzaamheidsplan met toepasbare maatregelen.

Context

Het Scheepvaartmuseum (HSM) is vanuit haar maatschappelijke functie en missie sterk verbonden met de samenleving. Niet gek dus dat de organisatie midden in de transitie zit naar een duurzame bedrijfsvoering en dat daarin de ambitie is uitgesproken om in 2030 een eco-positief museum te zijn. Ze wil toewerken naar een raamwerk waarbinnen échte impact gemaakt kan worden, met betrokkenheid van de gehele organisatie.

De vraag

HSM heeft ons de vraag gesteld: “ondersteun ons bij het concretiseren van onze duurzaamheidsdoelstelling: een eco-positief Scheepvaartmuseum in 2030. Help ons vervolgens bij de vertaling naar daadwerkelijke implementatie in onze organisatie, waarmee medewerkers in staat zijn om duurzaamheidsprincipes zelfstandig toe te passen in hun werk.”

De vereisten

Als je een zo groot mogelijke impact wil maken, dan moet je weten wat de meest relevante duurzame impactgebieden zijn. Hiervoor is een ‘nulmeting’ nodig: een cijfermatige onderbouwing van de schadelijke impact. Daarnaast wilde HSM ook de positieve impact van het museum vast stellen (bijvoorbeeld door bezoekers en scholieren te inspireren op duurzaamheid, of door met partners in gesprek te gaan over gezamenlijke duurzame transitievraagstukken zoals zeespiegelstijging).Op basis van de nulmeting en het raamwerk voor positieve impact is een duurzaamheidsplan ontwikkeld met concrete maatregelen.

Het proces

Eerst zijn we in het DNA van de organisatie gedoken door met zoveel mensen van verschillende afdelingen in gesprek te gaan en daarbij de bestaande data over de huidige milieu-impact te analyseren. Samen met het kernteam hebben we vervolgens concrete maatregelen geformuleerd die óf de schadelijke impact verminderen, óf de positieve impact vergroten. We vinden het belangrijk om het kernteam mee te nemen in onze kennis en ervaring zodat zij zelf de capaciteiten hebben om zonder ons de maatregelen te gaan uitvoeren.

Het resultaat

Eind 2023 is het strategische duurzaamheidsplan afgerond. Daarmee is de duurzame koers voor de komende jaren helder, inclusief het pad ernaartoe. Naast dit concrete resultaat, hebben wij er alle vertrouwen in dat het kernteam zelf, zonder ons, de komende jaren aan de slag kan gaan met het duurzaamheidsplan.

Met Eline, Hendrik en Jeroen hebben we ons doel bereikt: onze eco-positieve ambitie concreet maken. Het voelde alsof ze een soort van collega’s waren, die door hun enthousiasme het duurzame vuur bij de HSM collega’s heeft aangewakkerd. Duurzaamheid schuurt inmiddels binnen en buiten het museum, en dat is goed! Wijnand Mirandolle Hoofd financiën & Bedrijfsvoering

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.