Eigen Haard

Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw

De opdracht

Woningcorporatie Eigen Haard stond in 2008 voor de sloop- van 350 woningen en nieuwbouw van ca. 480 woningen. Deze woningen wilde Eigen Haard klimaatneutraal en kostenneutraal uitvoeren. In samenwerking met hen is het unieke concept Co-Green ontstaan, waarmee het project Stadstuin Overtoom is gerealiseerd.

Context

De samenwerking tussen disciplines stond centraal, waarvoor we een innovatief aanbestedingsproces ontwikkelden. Bovendien hartstikke noodzakelijk om de hele opgave duurzaam te kunnen realiseren, binnen het budget. Bij het ontwikkelen van het proces werd de opgave integraal aangepakt: van sloop tot nieuwbouw en ontmanteling na levensduur.

De vraag

Help ons 350 woningen klimaatneutraal en kostenneutraal te slopen en opnieuw te bouwen. Richt je hierbij op het selecteren van de juiste partijen via een innovatief aanbestedingsproces. En borg de samenwerking tussen de partijen om duurzaam resultaat ook voor de toekomst te garanderen.

De vereisten

De klimaatneutrale en kostenneutrale sloop- en nieuwbouwopgave moest integraal worden benaderd. Hierdoor konden inkomsten uit de exploitatiefase verrekend worden met duurzaamheidsinspanningen bij de voorbereiding en realisatie. Het creëren van vertrouwen tussen de betrokken partijen was hierbij een absolute voorwaarde.

Het proces

We hebben deze uitdaging in twee stappen aangepakt. Allereerst ontwikkelden we een innovatief aanbestedingsproces, gericht op samenwerking tussen disciplines. Vervolgens hebben wij de contractering begeleid. Ook hier stond samenwerking centraal. Samen bepaalden de partijen de inhoudelijke doelstellingen, prestatie-indicatoren, een sluitend budget en een aantal spelregels voor de omgangsvormen. Met elkaar, maar ook met partijen die nu en in de toekomst meewerken aan het project.

Het resultaat

Door slim samen te werken worden minder kosten gemaakt: deze financiële winst wordt vervolgens geïnvesteerd in duurzame en circulaire oplossingen. Co-Green heeft verschillende prijzen gewonnen voor duurzaam resultaat en de innovatieve aanpak. Uiteindelijk is de sloop en nieuwbouw in fases aangepakt, waarbij de partijen zich financieel hebben vastgelegd aan de ambities. Dit heeft geleid tot een dynamisch verdelingsmodel. De winstmarge is verbonden aan de mate van het behalen van inhoudelijk succes. Op die manier worden zowel de lusten als de lasten samen gedragen.

"Cécile en Noor zijn als een goede ouder geweest voor Co-Green; legden een goede basis en wisten op tijd afstand te nemen zodat de samenwerking volwassen kon worden." Jurgen van de Laarschot Projectontwikkelaar

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.