Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en KNVB

Verduurzamen Nederlandse betaald voetbal

De opdracht

De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en KNVB (gezamenlijk ‘Zeist’) hebben een visie om een duurzaam en toekomstbestendig betaald voetbal te realiseren. Onderdeel hiervan is een reductiedoel voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot met meer dan 55% en vermindering van primair grondstoffen gebruik met meer dan 50% in 2030. Copper8 – in samenwerking met More2Win – is gevraagd om Zeist en de 34 Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) te ondersteunen in het inzichtelijk krijgen van de milieu-impact van alle BVO’s, met als doel om te sturen op acties om positieve impact te maken.

Context

Voetbal heeft een enorm bereik van 8 miljoen liefhebbers, waarmee het de omgeving kan inspireren. Momenteel hebben BVO’s nog een beperkt duurzaam imago, maar er zijn mogelijkheden dit te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn fans te activeren op duurzame thema’s zoals voeding, energiebesparing en transport, een actievere rol in de verduurzaming van de regio te spelen. Voorwaarde hiervoor is is wel dat BVO’s hun ‘eigen huis op orde’ hebben door bijvoorbeeld hun accommodaties, voedselvoorzieningen, transport en energieverbruik te verduurzamen.

De vraag

Samen met onze partner More2Win hebben wij de opdracht gekregen een traject in te richten waarin we BVO’s ondersteunen met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en de wedstrijden, voor minimaal seizoen 2022/’23. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een voetafdrukmodel specifiek voor het betaald voetbal.

De vereisten

Vanuit Zeist en de BVO’s zijn een aantal behoeftes uitgesproken:

  • Geef ons via een uniform voetafdrukmodel inzicht in de milieu impact (focus op CO2-impact) van iedere individuele club én van het collectief;
  • Draag kennis over op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s;
  • Zorg voor een laagdrempelig en praktische handreiking om aan de slag te gaan met het verlagen van de milieu impact.

Het proces

Onze rol is met name de inhoudelijke ontwikkeling van het voetafdrukmodel, waarbij onze partner More2Win de coördinatie en kennissessies verzorgt. Gezamenlijk hebben we gekozen voor een stapsgewijze aanpak:
1. Ontwikkelen van een voetafdrukmodel specifiek voor BVO’s;
2. Het doen van nulmetingen voor 34 BVO’s;
3. Het organiseren van kennisbijeenkomsten over bijvoorbeeld Energie en Mobiliteit;
4. Het geven van praktische handreikingen om verduurzamingsstappen te zetten.

Het resultaat

Door inzicht te verschaffen op basis van werkelijke data van BVO’s en deze te koppelen aan de milieu impact van hun activiteiten, komt een duidelijk beeld naar boven van de hoogte van de milieu impact en waar deze impact wordt gemaakt (bijv. het stadion, de fans, het team zelf of de academie). Op basis van dit inzicht worden concrete maatregelen voorgesteld die een BVO kan nemen op de voetafdruk te verlagen.

Copper8 beschikt over veel inhoudelijke kennis over verduurzaming en het meten van je footprint. Naast de fijne samenwerking, is het Stefan en Jeroen (samen met More2Win) gelukt om een footprintmodel te ontwikkelen wat goed aansluit bij de praktijk van betaal voetbalorganisaties. Een aanpak specifiek voor het betaald voetbal is cruciaal voor het draagvlak en de next steps naar daadwerkelijke verduurzaming. Aukje Geubbels MVO manager Eredivisie CV

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.