Rijksoverheid besluit tot sectorbrede sturing op milieu-impact in de GWW

op 06 juni 2024

Het Ministerie van I&W heeft eerder al aangekondigd te gaan sturen op het verlagen van de milieu-impact in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Op vrijdag 31 mei is in de Ministerraad besloten dat er MKI-grenswaarden komen voor toepassing van beton, staal en asfalt. Deze MKI-grenswaarden geven een sectorbrede, eenduidige en voorspelbare sturing op verduurzaming aan de markt.

Vanuit Copper8 hebben we het beleidsadvies op mogen stellen, dat de basis is voor dit besluit. Daarvoor hebben we samengewerkt met collega’s van Witteveen+Bos en FluxPartners, om vanuit verschillende disciplines te komen tot een goede analyse en onderbouwing.

De komende periode worden de actiepunten uit het advies verder uitgewerkt door het Ministerie van I&W. Daarbij gaat het onder meer over de grenswaarden, de wijze van aanscherping van die grenswaarde over tijd en de breedte van de aanbestedingseis om in te kopen met de MKI.

Meer weten over het Beleidsadvies Sturende MKI? Hier kun je verder lezen en de publicatie downloaden.
De Kamerbrief waar de adviezen in zijn verwerkt vindt je hier.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten