Diensten

Certified B

Strategieontwikkeling duurzaamheid en circulariteit

De dynamiek waarin organisaties opereren is vaak complex en de consequenties van ontwikkelingen zijn niet altijd te overzien. Daarom helpt Copper8 organisaties bij het ontwikkelen van hun strategie rond duurzaamheid en circulaire economie.

Wat wij doen

Samen met onze opdrachtgevers beginnen we met het formuleren van een definitie van duurzaamheid en circulariteit. In de tweede stap maken we inzichtelijk wat deze onderwerpen specifiek voor de organisatie betekenen. Op welke manier wordt er nu mee gewerkt? De derde stap is het bepalen van de ambities en het vaststellen op welke manier duurzaamheid en circulariteit in de toekomst onderdeel uit moeten maken van de bedrijfsvoering. In de laatste stappen maken we de strategie concreet. Welke kansen zien we? Welke projecten geven het beste invulling aan de nieuwe strategie? En hoe moeten we daarmee aan de slag? Het gehele proces is sterk gericht op samenwerking. Wij verzinnen geen strategie voor onze opdrachtgevers. Wat we wel doen? Wij stellen de juiste vragen en geven de juiste richting aan, zodat onze opdrachtgever zelf tot een nieuwe strategie komen.

Onze ervaring

Wij hebben onder andere de Nederlandse aannemer JP van Eesteren geholpen bij het ontwikkelen van hun strategie. Dit leidde tot een duidelijke positionering van de aannemer op duurzaamheid en tot concrete projecten. Ook hebben we Alliander ondersteund bij de ontwikkeling van hun strategie rond circulaire bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.