Ministerie Binnenlandse Zaken

Programma Industriële en Conceptuele Woningbouw

De opdracht

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat voor de opgave om de woningbouw te versnellen en te verduurzamen. Een meer conceptueel aanbod en meer industriële productie van woningen kan daarbij helpen. Copper8 ondersteunt het Ministerie bij het opstellen van een programma voor opschaling van industriële en conceptuele woningbouw.

 

Context

De woningmarkt in Nederland staat onder druk, waardoor er wordt ingezet op meer en sneller bouwen. Tegelijkertijd moet de woningbouw ook flink verduurzamen om de bouw binnen de gestelde duurzaamheidsopgaven te realiseren. Om de versnelling en verduurzaming van de woningbouw gezamenlijk op te pakken hebben vier Ministeries en 100+ andere partijen zich verenigd in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het opstellen van dit programma vindt plaats onder de vlag van de City Deal.

De vraag

Ondersteun ons bij het uitwerken van het Programma Industrieel en Conceptueel Bouwen. Inventariseer daarbij welke veranderingen noodzakelijk zijn en welke acties dit vraagt, zowel van het Rijk als van andere partijen in de bouwsector.

De vereisten

Het programma is een van de uitgangspunten voor de Tweede Kamerdiscussie over woningbouw. Breed draagvlak voor het programma is daarom een belangrijke vereiste. Om dat draagvlak te creëren werken we intensief samen met onder meer Aedes (koepel van woningcorporaties) en het Netwerk Conceptueel Bouwen.

Het proces

Om te komen tot het programma houden we allereerst een serie interviews om de belangrijkste kansen en barrières van industrieel en conceptueel bouwen op te halen. Vervolgens analyseren we de verschillende conceptwoningen, onder meer op duurzaamheidsprestaties. Dit doen we samen met Alba Concepts. Tot slot organiseren we validatiesessies met conceptontwikkelaars, woningcorporaties en overheden om de conclusies en aanbevelingen te valideren.

Het resultaat

In juni 2021 gaat het Programma Conceptuele Bouw en Industriële Productie naar de Tweede Kamer. Op basis van de discussie in de Tweede Kamer worden de vervolgacties in gang gezet. Deze worden opgepakt vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, in samenwerking met partners als Aedes en het NCB.

“Het stellen van hoge kwaliteitseisen, maar tegelijkertijd ook zelf leveren van hoge kwaliteit, heeft ervoor gezorgd dat we met dit programma een volgende stap kunnen zetten naar de versnelling van industrieel en conceptueel bouwen.” Michelle van Dijk Directie Woningbouw

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.