Sturen op impact

Sturen op impact

In een circulaire economie willen we op meer gaan sturen dan alleen financiële winst. Door inzicht te krijgen in ecologische en sociale impact (positief en negatief), kunnen we sturen op brede waardecreatie. Wij bieden organisaties inzicht in hun ecologische, sociale en financiële impact en stellen samen een verbeterplan met ambities en maatregelen op. ‘Sturen op impact’ noemen wij dat.

Wat wij doen

Impact meten staat bij ons nooit op zichzelf. Daarom is onze eerste stap altijd om samen met onze opdrachtgever te onderzoeken welke ambities zij voor circulaire economie en duurzaamheid hebben. Vervolgens creëren we draagvlak voor deze ambities door sessies met mensen vanuit verschillende organisatiedelen. Het daadwerkelijk verbeteren van circulaire prestaties is immers het belangrijkst; de impactberekening slechts een onderbouwing. Sturen op impact is wat ons betreft ondersteunend aan de strategieontwikkeling.

De tweede stap is het meten van verschillende impacts. Dit kan op verschillende schaalniveaus, bijvoorbeeld een sector, een organisatie, een afdeling, een evenement, of op niveau van een inkooptraject.

De derde stap is het monitoren van de voortgang op de doelstellingen die zijn vastgesteld in het reductieplan. Het uitgangspunt is dat wij de tools en advies meegeven zodat organisaties zelf periodiek kunnen monitoren op hun voortgang. Uiteraard kunnen we ook voor langere tijd betrokken blijven, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘helpdesk’.

Onze ervaring

We hebben op verschillende niveaus en voor verschillende organisaties het traject ‘Sturen op impact’ doorlopen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Voor NOC-NSF en diverse Provincies hebben wij impactmetingen gedaan voor sportevenementen;
  • We hebben private ondernemingen zoals Sodexo en NorNorm geholpen met het in kaart brengen van hun impact, waarna het vertaald is naar een implementatieplan;
  • Voor diverse publieke organisaties zoals de Nationale Politie en Enexis hebben wij maatschappelijke impact en verbeterpotentieel in kaart gebracht;
  • Voor de Transitieagenda Consumptiegoederen ontwikkelen wij een tool voor de waardecreatie van circulaire consumptiegoederen.

 

Projecten

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.

Abonneer u op onze nieuwsbrief