publicatie

Afstudeeronderzoek Circulair Aanbesteden

op 27 januari 2018

Floris van Haagen studeerde op 26 januari 2018 af op met het afstudeeronderzoek Circulair Aanbesteden aan de TU Delft. Floris studeerde af bij de Faculteit Bouwkunde, en kreeg vanuit de TU Delft interdisciplinaire begeleiding van een juridisch, bouwkundig en milieukundig expert. Copper8 was zijn externe begeleider.

Voor zijn scriptie onderzocht Floris de succesfactoren van een Circulaire Aanbesteding. Om tot zijn succesfactoren te komen analyseerde hij zes circulaire aanbestedingen:

 • De transformatieopgave van Gemeentehuis Brummen (mei 2011)
 • De herhuisvestingsopgave van Alliander Duiven (juli 2011)
 • De kantoormeubilair aanbesteding van Alliander (december 2013)
 • De ontwikkelopgave an de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam (april 2014)
 • De renovatieopgave van Alliander Bellevue (juli 2015)
 • De kantoormeubilair aanbesteding van het UMCU (juni 2016)

Op basis van de onderzochte cases en een aantal diepte interviews kwam Floris met een 21-tal aanbevelingen voor het vormgeven van een succesvolle Circulaire Aanbesteding. De bevindingen van Floris bieden een sterke en onafhankelijke bevestiging voor de door Copper8 ontwikkelde methode. Een aantal van de belangrijkste aanbevelingen:

 • Formuleer voorafgaand aan de aanbesteding een (breed) gedragen visie ten aanzien van circulaire economie op bedrijfsniveau;
 • Kies een procedure waar de selectie- en gunningfase van elkaar gescheiden zijn;
 • Vertaal de bedrijfsvisie ten aanzien van circulaire economie naar concrete circulaire ambities voor de opdracht;
 • Stel een open vraag, zodat de markt ruimte krijgt om haar kennis en expertise in te zetten, maar formuleer ook duidelijk de kaders van de oplossingsruimte ten aanzien van o.a. planning en budget;
 • Vraag om een visie ten aanzien van circulariteit in de selectiefase; probeer deze zo concreet mogelijk te laten aansluiten bij de visie van de opdrachtgever;
 • Organiseer minstens één plenaire bijeenkomst met de geselecteerde gegadigden;
 • Zorg ervoor dat technisch-inhoudelijke en procesmatige aspecten, en indien mogelijk, financieel-economische aspecten integraal worden meegenomen in het gunningkader;
 • Combineer een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van circulariteit.

Informatie op de website van de TU Delft over het afstudeeronderzoek Circulair Aanbesteden vind je hier.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten