publicatie

Artikel in Deal! Sterker sturen op doelmatigheid noodzakelijk

op 02 maart 2021

Collega’s Sybren Bosch en Godard Croon schreven voor de februari 2021 editie van Deal! een artikel waarin zij pleiten voor een grotere focus op doelmatigheid in aanbestedingen.

Bij aanbestedingen moet zowel gestuurd worden op rechtmatigheid als doelmatigheid. Echter, zo pleiten Godard en Sybren, is de afgelopen jaren teveel aandacht gegeven aan rechtmatigheid, o.a. vanwege de historie van de bouwfraude en de veelvoud aan rechtszaken tegen aanbestedende diensten die de grenzen van de wet opzochten.

Maar, zo schrijven Godard en Sybren: “De Aanbestedingswet schrijft niet alleen rechtmatigheid voor, maar stelt ook dat op doelmatigheid moet worden gestuurd. Artikel 1.4 stelt: ‘De aanbestedende dienst (…) draagt zorg voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst (…).’”.

Met de duurzaamheidsuitdagingen van vandaag de dag kan de juridische focus (rechtmatigheid) afleiden van de werkelijke opgave waar wij voor staan.

 

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten