Circulaire Risicomodellen

Motivation

(nl) In Nederland is brede consensus over de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie. Copper8 en Circular Finance Lab (CFL) hebben als missie om deze transitie naar een circulaire economie te helpen realiseren. Om dit te bewerkstelligen is het van belang samen te werken in ketens verdienmodellen van deze ketens te herzien. Financiering is echter nog steeds een belangrijke belemmering voor verdere groei van nieuwe circulaire proposities.

Financiële instellingen zijn een fundamenteel onderdeel van de samenleving, en hebben daarmee een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie: als (potentiële) financier van circulaire projecten en initiatieven, maar ook als aanjager van circulaire innovatie en kennispartner voor hun klanten. Voor financiers is het inschatten van risico’s essentieel bij financieringsbeslissingen. Dit doen ze via zogenaamde risicomodellen. Als we de transitie naar een circulaire economie willen realiseren is het ons inziens noodzakelijk om de risicomodellen aan te passen aan circulaire principes.

Research question

(nl) Hoe kan circulariteit worden meegenomen in de risicomodellen van financiers?

Approach

(nl) Wij zijn in 2022 gestart met dit onderzoek, waaraan ABN AMRO, Rabobank, ING en Invest-NL deelnemen. Het onderzoek bestaat uit drie fasen:

  1. Conceptueel bouwen circulair risicomodel: we starten met een inventarisatie van huidige modellen en het in kaart brengen van alle risico-variabelen die daarin worden meegenomen. Die vullen we vervolgens aan met nieuwe variabelen die lineaire- en circulaire risico’s meenemen. Hierbij worden ook de onderlinge relaties tussen variabelen in kaart gebracht;
  2. Modelleren: vervolgens gaan we het nieuwe risicomodel bouwen (of het bestaande model aanpassen);
  3. Implementeren en testen model: als we het model opgebouwd hebben, gaan we dit schaduwdraaien op 5-10 financieringsaanvragen en bestaande financieringen. De uitkomsten vergelijken we vervolgens met de uitkomsten van een bestaand risicomodel.

Status

(nl) Het eerste (PD) concept model is inmiddels gebouwd, op basis van de input van de deelnemende financiers. In februari 2024 is de Circular Risk Scorecard gelanceerd.

Results

(nl) Het resultaat van dit onderzoek is een risicomodel dat óf stand-alone door financiers gebruikt gaat worden om financieringsverzoeken van circulaire business modellen te beoordelen óf waarvan onderdelen worden gebruikt in de bestaande risicomodellen. Eindresultaat zou moeten zijn dat het makkelijker is voor circulaire ondernemers om financiering te verkrijgen.

Want to learn more about our projects? Email us.