Circular purchasing and procurement

Circular purchasing and procurement

Procurement is a powerful tool for developing sustainability and circularity. One of our areas of expertise is supervising procurement processes and tenders with high ambitions.

What we do

Eerst brengen we de functionele eisen, de ambities en de scope in kaart. Daarna toetsen en verrijken we die met de ambities van de markt. Zo laten we marktpartijen in een vroege fase al meedenken over de opgave en dat komt het resultaat ten goede.

Daarna geven we vorm aan de aanbestedingsprocedure, waarbij we ondersteunen bij het opstellen van de selectie- en gunningsdocumenten en een beoordelingsmethodiek.

Ook ontwikkelen we methodes om circulariteit te meten. En geven we aandacht aan de samenwerking tussen disciplines en de borging door middel van passende verdienmodellen.

Our experience

Sinds 2008 zijn wij bezig met het in de praktijk brengen van de technische circulaire gedachte. Zo hebben we veel ervaring opgedaan met het vormgeven van (EU-) aanbestedingen voor (semi-)publieke organisaties en het begeleiden van marktuitvragen voor private partijen.

We zijn een veelgevraagd spreker geworden voor Circulair Inkopen en Aanbesteden. We werken nauw samen met Rijksoverheid om circulair inkopen in Nederland verder te brengen. Zo hebben we vier jaar lang de training Circulair Inkopen gegeven in opdracht van PIANOo aan aanbestedingsplichtige organisaties.

We hebben ervaringen in diverse sectoren, waaronder de bouw (B&U en GWW), kantoormeubilair, IT, bedrijfskleding, afvalmanagement en zonnepanelen. We hebben diverse organisaties ondersteund met hun ambitieuze aanbestedingen, waaronder Alliander, RWS, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Utrecht en Woonstad.

Related Projects

Want to learn more about our services? Email us.

Stay up to date with Copper8