Handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen voor B&U en GWW

op 28 oktober 2020

Op 28 oktober zijn tijdens Building Holland Digital twee nieuwe handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen gepubliceerd: een voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U) en een voor de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Deze handreikingen zijn te downloaden via onderstaande links:

Circulair inkopen als aanjager van de circulaire bouweconomie

De circulaire bouweconomie ontwikkelt zich sterk, zowel vanuit ketenpartijen als architecten, bouwers en ingenieursbureaus als vanuit opdrachtgevers. Inkoop is één van de manieren om de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen. Deze twee handreikingen helpen opdrachtgevende organisaties om vanuit hun inkoop te sturen op circulaire ambities. Daarbij zien we het inkoopproces breder dan het formele aanbestedingsproces: van ambitiebepaling tot en met contractmanagement.

30+ voorbeelden

Gelukkig zijn er zowel in de bouw als GWW al vele voorbeelden van circulair inkopen. In beide Handreikingen komen dan ook voorbeelden terug: van meer bekende cases als de Tijdelijke Rechtbank (Rijksvastgoedbedrijf) en het Circulair Viaduct (Rijkswaterstaat) tot meer onbekende cases als de brandweerkazerne in Surhuisterveen (Friesland) en de vernieuwingen van de Malderburchtstraat (Nijmegen), het dorpsplein (Haaren) en de Cruquiusbrug (Provincie Noord-Holland).

Deze voorbeelden laten zien dat inkoop nu al kan leiden tot oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie. Denk aan het voorkomen van werkzaamheden, lokaal hergebruik van vrijkomend materiaal en losmaakbaar ontwerp van nieuwe bouwwerken om toekomstig hergebruik mogelijk te maken.

Aan de slag

De potentiële duurzaamheidsimpact van inkoop is enorm. Marktpartijen willen uitgedaagd worden om zich te onderscheiden. De kwaliteit van projecten neemt toe. Andere opdrachtgevers hebben laten zien dat het kan. En, in de woorden van veel personen die we hebben gesproken voor deze publicaties: “het werk wordt weer leuk.”

De beide Handreikingen brengen in acht stappen de belangrijkste inzichten bij elkaar, zodat iedere betrokkene vanuit een publieke opdrachtgever met circulair inkopen aan de slag kan. Van inkoper bij een Gemeente tot projectleider bij de Rijksoverheid, en van duurzaamheidscoördinator bij een Provincie tot interne opdrachtgever bij een Waterschap.

Totstandkoming

De Handreikingen zijn tot stand gekomen in opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, onder begeleiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat. De handreikingen zijn geschreven door collega’s Cécile en Sybren, die daarvoor ruim 30 betrokkenen van verschillende opdrachtgevers hebben geïnterviewd.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten