publicatie

Metaalvraag Elektrisch Vervoer

op 28 september 2019

Om klimaatverandering te voorkomen is het belangrijk om de uitstoot van onze mobiliteit te verlagen. Op dit moment lijken elektrische auto’s daar de beste oplossing voor. Maar hoeveel kritieke metalen zijn er nodig voor deze elektrische auto’s? En is de beschikbaarheid van deze metalen voldoende om in onze vraag te voorzien? Samen met Metabolic en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden zijn wij tot de conclusie gekomen dat de huidige globale productie van sommige kritieke metalen moet drastisch worden opgeschaald om de grootschalige overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken.

Wereldwijde vraag

Niet alleen elektrisch vervoer creëert een vraag naar kritieke metalen: ook zonnepanelen en windmolens doen dat. Uit Metaalvraag van de Nederlandse energietransitie bleek dat voor de productie van duurzame elektriciteit voor meerdere kritieke metalen al een paar procent van de huidige wereldwijde jaarproductie nodig is. Voor een deel zijn dit dezelfde metalen als voor elektrisch vervoer. Wanneer we uitgaan van globale scenario’s voor de metaalvraag van 2030, zien we dat die vraag voor sommige metalen significant groter is dan de huidige wereldwijde jaarproductie.

Complexe ketens

De ketens van kritieke metalen zijn lang en complex. Opschaling van mijnbouwproductie kost vaak een aanzienlijke  hoeveelheid tijd en grote investeringen. Als een nieuwe mijn over tien jaar wil produceren, moeten investeringen nu al gedaan zijn. Veel kritieke metalen worden niet op zichzelf gewonnen, maar zijn een bijproduct in de productie van een ander metaal. Daarnaast worden kritieke metalen gebruikt om geopolitieke invloed uit te oefenen. Ook worden mijnbouwactiviteiten gelinkt aan aanzienlijke milieuschade en soms aan mensenrechtenschendingen.

Drie oplossingsrichtingen

Om de klimaatdoelen te halen is het essentieel om voertuigen op fossiele brandstoffen uit te faseren. Grootschalige uitrol van waterstofauto’s lijkt voor personenvervoer geen reële mogelijkheid in de periode tot 2030, omdat duurzame  waterstof beperkt beschikbaar is en hard nodig voor andere toepassingen. Om de vraag naar kritieke metalen  beheersbaar te houden, zien wij op het gebied van elektrische voertuigen drie oplossingsrichtingen:

  • Technologische innovatie, door middel van substitutie van kritieke metalen;
  • Kleinere accu’s, door vaker te kiezen voor voertuigen met een kleiner bereik;
  • Minder voertuigen, door ons huidige wagenpark meer effectief te gebruiken.

Volgende puzzelstukje

Dit onderzoek is een volgende puzzelstukje in de vraag welke rol kritieke metalen spelen in onze nieuwe, duurzame economie. Vorig jaar is in dit kader de studie Metaalvraag van de Nederlandse Energietransitie gepubliceerd, met een focus op windmolens en zonnepanelen.

Meer weten? Neem dan contact op met collega’s Sybren Bosch of Hendrik de Vries.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten