Het Voedingscentrum

Circulaire huisvesting

De opdracht

Het Voedingscentrum verhuisde eind 2017 naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag. In deze nieuwe locatie wilde zij een visitekaartje neerzetten van de organisatie zelf: duurzaam, flexibel en natuurlijk met duidelijke accenten van hun dagelijkse praktijk – voeding. Het resultaat mag er zijn – een inspirerende werkomgeving met maximaal hergebruik van bestaande materialen, lampen die gemaakt zijn van oude melkbussen en zelfs champignons!

Context

Het Voedingscentrum is eind 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag. De ‘casco’ gehuurde kantoorruimte, verdeeld over twee verdiepingen, bood de uitgelezen kans om een passende nieuwe huisvesting te realiseren. Bij de ontwikkeling en inrichting stond duurzaamheid voorop. De ruimte moest de organisatie (mensen) en de identiteit gaan versterken door optimaal in te spelen en ruimte te bieden aan de huidige en toekomstige behoeften en veranderingen in de wereld van voeding.

De vraag

Ondersteun ons bij het aanbesteden van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van onze nieuwe werkomgeving met als uitkomst de selectie van een partner die onze ambities op het gebied van gezond, veilig en duurzaam optimaal kan realiseren.

De vereisten

Voor het selecteren van de juiste partner(s) die de inrichting konden ontwerpen, realiseren en onderhouden, is een meervoudig onderhandse aanbesteding doorlopen. Binnen deze aanbesteding lag de aandacht op de volgende aspecten: een passende en toekomstgerichte werkomgeving, een duurzame omgeving in de zin van producten en materialen en een omgeving die ondersteunend was aan de lerende organisatie. Ongeveer 70 medewerkers moesten worden gehuisvest op een ruimte van ongeveer 1.150 m2 waarbij flexibiliteit gedurende het contract belangrijk was. Immers, nieuwe succesvolle werkvormen zouden na tests breder moeten kunnen worden toegepast.

Het proces

Wij zijn begonnen om op basis van de ambities van het Voedingscentrum marktpartijen te zoeken die de inrichting konden realiseren. Daarvoor hebben wij een lijst samengesteld van partijen die ervaring en relevante visie hadden op de genoemde ambities. Vervolgens hebben wij met de drie geselecteerde partijen een korte dialoogfase doorlopen waarin de ambities van het Voedingscentrum nader zijn toegelicht en waarin de marktpartijen de kans kregen vragen te stellen en hun ideeën te toetsen. Uit de inschrijvingen is één partij geselecteerd die de ambities het best kon realiseren. Copper8 heeft in deze opdracht samengewerkt met Wytze Kuijper van ZOOOW! die de medewerkers van het Voedingscentrum heeft begeleid in de overgang naar de nieuwe werkomgeving.

Het resultaat

Het Voedingscentrum heeft in LIAG een bureau gevonden dat qua visie overeenkwam en die met het meest complete ontwerp en praktisch uitvoerbare plan is gekomen. Het nieuwe kantoor is energiezuinig. Voor de inrichting is ingezet op circulair bouwen en zijn milieuvriendelijke en gerecyclede materialen gebruikt met een lange levensduur. Met de verhuurder is een samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid ondertekend. Bij het ontwerp is ook gekeken naar het welzijn van de medewerker. Het resultaat is een groene, open werkplek gericht op het nieuwe werken, waar bewegen wordt gestimuleerd. Uiteraard speelt eten een belangrijke rol in het interieur. Zo zijn er afbeeldingen van voedsel te zien en hangen er lampen gemaakt van oude pannen.

"Als Management Team hadden wij met onze herhuisvesting een grote ambitie, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Onder begeleiding van Copper8 is deze niet alleen verfijnd, de lat werd ook verhoogd. En gehaald, met een schitterend resultaat en een fijne werkomgeving." Jelle Jager Manager Bedrijfsvoering

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.