Provincie Noord-Holland

Aanbesteding Cruquiusbrug

De opdracht

In heel Nederland moeten de komende jaren honderden bruggen worden vervangen. Een grote opgave, waar ook provincie Noord-Holland voor staat. De provincie wil vanaf 2020 alle werken circulair aanbesteden. Wij begeleiden de aanbesteding van het eerste circulaire project, de vernieuwing van de Cruquiusbrug, op de grens tussen de Haarlemmermeer en Heemstede. Samen met technische expertise vanuit Witteveen+Bos ondersteunen wij de provincie in het ontwerpen en begeleiden van de aanbesteding. In het voorjaar van 2021 start de gegunde combinatie in samenwerking met de provincie met het uitwerken van het ontwerp van de brug, die in 2023 gerealiseerd zal zijn.

Context

De Cruquiusbrug stamt uit 1932 en is toe aan vervanging. Een tweede deel van de brug is gebouwd in 1971 en vergt groot onderhoud om weer 30 jaar mee te kunnen. Over de bruggen loopt de druk bereden provinciale weg N201 tussen Heemstede en Hoofddorp. Een project waarbij veel stakeholders betrokken zijn en wiens belangen zoveel mogelijk moeten worden meegenomen in het eindresultaat. De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt energieneutraal, circulair en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd.

De vraag

Begeleid ons bij de voorbereiding en aanbesteding van de Cruquiusbrug op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Hou ons hierbij in het hele proces scherp op het realiseren van maximale circulaire ambities.

De vereisten

De provincie Noord-Holland wil aan de slag met circulair inkopen, maar heeft hier nog niet eerder ervaring mee opgedaan. Deze aanbesteding moet laten zien op welke manier circulaire principes terug kunnen komen in een aanbesteding. Naast de circulaire ambitie, moet de brug ook energieneutraal en onderhoudsarm worden. In de scope van de uitvraag wordt het ontwerp en de realisatie/onderhoud van de brug meegenomen. Er moet bovendien gewerkt worden met een nieuwe standaard voor industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen, de NTA 8086. Daarnaast wordt er een vast budget meegegeven voor de inschrijvende partijen. Ook de bouwteamovereenkomst die wordt opgevolgd door een realisatieovereenkomst onder de UAV-GC is nog niet eerder toegepast in de sector. Veel ambities dus en dat in een markt waar de marges bescheiden zijn.

Het proces

Wij starten met een interne ambitiesessie om de aandachtsgebieden van circulariteit te benoemen. Vanuit de ambitiesessie wordt een ambitiedocument opgesteld en vervolgens besproken in een marktconsultatie. Vanwege de complexiteit van de opgave wordt gekozen voor een concurrentiegerichte dialoogprocedure. De opdracht wordt gegund op basis van een beoordelingskader met o.a. de mate van circulariteit van de aanbieding (20%), energieneutrale ambitie (20%) en de onderhoudsarme ambitie (15%). Het taakstellend budget wordt gecommuniceerd en directe concurrentie hierop speelt niet mee in de aanbesteding.

Het resultaat

De provincie selecteert de aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort /Hollandia Infra voor het ontwerp en de realisatie. Momenteel zijn de provincie en de aannemerscombinatie in een bouwteam bezig om gezamenlijk het ontwerp af te ronden. De eerste werkzaamheden zijn begin 2022 gestart. De verwachting is dat het project in de loop van 2023 wordt opgeleverd.

“Copper8 heeft provincie Noord-Holland ondersteund bij de voorbereiding en aanbesteding van het uitdagende duurzame project Cruquiusbrug (N201) op de grens tussen de gemeente Haarlemmermeer en Heemstede. Dankzij hun deskundigheid en bevlogenheid hebben wij circulaire beleidsdoelstellingen kunnen vertalen naar concrete gunningscriteria voor de aanbesteding waar marktpartijen hun inschrijvingen op hebben kunnen baseren.” Petra Muskens Bols Contractmanager Cruquiusbrug

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.