Rijkswaterstaat

Duurzaam Inkopen IT

De opdracht

De landelijke dienst Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat wil méér doen met duurzaam inkopen. De ecologische en sociale footprint van de ICT-sector is immers gigantisch, en zodoende is er veel ruimte voor verbetering. Maar hoe kunnen we vanuit inkoop verbeteringen in de sector aanjagen? En hoe zorgen we dat het gemeengoed wordt om duurzame criteria op te nemen in aanbestedingen? Vanuit deze vragen is de wens ontstaan om een Handreiking Duurzame Inkoop Informatievoorziening te maken.

Context

Rijkswaterstaat (RWS) heeft stevige ambities als het gaat om duurzaamheid. In 2030 wil RWS zowel energieneutraal als circulair werken. Om deze ambities te bereiken is het verduurzamen van de eigen inkoop van RWS een belangrijk middel. De landelijke dienst Centrale Informatievoorziening (CIV) heeft daarom gevraagd om een Handreiking Duurzame Inkoop IV op te stellen, die benut kan worden in aankomende aanbestedingen.

De vraag

Ondersteun ons in het maken van een Handreiking Duurzame Inkoop Informatievoorziening, waarbij onze hele organisatie gestimuleerd wordt om duurzame ambities optimaal mee te nemen in aanbestedingen.

De vereisten

De Handreiking Duurzame Inkoop Informatievoorziening moet optimaal aansluiten bij de bestaande werkprocessen van Rijkswaterstaat, en met name de dienst CIV. ‘Duurzame Inkoop’ gaat over alle thema’s van het Ambitieweb van Rijkswaterstaat: Energie, Circulair, Milieu en Leefomgeving, Welzijn en Gezondheid, Sociale Aspecten en Arbeidsaspecten in de keten. Afhankelijk van het ambitieniveau worden verschillende inkooptools aangereikt, waaronder eisen, criteria en contractbepalingen.

Het proces

Allereerst is begonnen met het duidelijk afbakenen van de inkooppakketten (bijv. Hardware, Software) en de belangrijkste productgroepen (bijv. Laptops, Telefoons, Datacenters) binnen deze inkooppakketten. Per inkooppakket en productgroep is op basis van het Ambitieweb bepaald welke duurzaamheidsthema’s relevant zijn om te vertalen naar inkooptools. Door onze partner Metabolic is een kwantitatieve impactanalyse gemaakt van een aantal productgroepen. Op basis van de Ambitiewebs en de impactanalyse zijn inkooptools opgesteld die moeten leiden tot verdere verduurzaming van het aanbod. De inkooptools zijn getoetst met een aantal marktpartijen en op basis van deze input verfijnd.

Het resultaat

Dit proces heeft geleid tot de Handreiking duurzame inkoop informatievoorziening. Uit de analyse blijkt dat met name Hardware een significante footprint heeft, en dat de strategie van levensduurverlenging veel potentiële milieuwinst kan opleveren. Concrete inkooptools geven daarbij aan hoe de markt in beweging gebracht kan worden.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat: de duurzame leefomgeving is ons fundament. Om invulling te geven aan onze duurzaamheidsambitie én om impact te maken was behoefte aan een praktisch handboek dat inkoopadviseurs en andere projectleden concrete handvatten geeft. Hoe eenduidiger ons geluid is naar de markt, hoe beter de markt kan anticiperen op onze vraag. Copper8 heeft samen met Metabolic gezorgd dat wij de juiste kritische vragen aan de markt kunnen stellen. Dankzij de handreiking hebben wij inzicht gekregen in het verbeterpotentieel maar ook concrete inkooptools toegespitst op onze dienstverlening. Copper8 heeft hiermee een product opgeleverd dat door iedere IT opdrachtgever toegepast kan worden. Erik van Meurs Inkoopadviseur

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.