Gemeente Amsterdam

Herontwikkeling Vondeltuin

De opdracht

De Gemeente Amsterdam staat voor de herontwikkeling van de Vondeltuin: een horecagelegenheid in het Vondelpark. Begin 2020 moet deze nieuwe Vondeltuin open gaan. De ambities zijn hoog: een architectonisch icoon, een circulair gebouw en goede samenwerking met alle betrokkenen. Copper8 begeleidt de aanbesteding van de Vondeltuin, van ambitievorming tot en met gunning.

Context

De oude Vondeltuin is enkele jaren geleden afgebrand. Op dit moment maakt de horeca gebruik van een tijdelijk gebouw. De gemeente Amsterdam wil een nieuwe, permanente horecagelegenheid ontwikkelen. Dit moet een herkenbare plek worden in het Vondelpark, met een unieke toegevoegde waarde aan het Rijksmonument dat het Vondelpark is. Boven alles moet het een plek zijn waar bezoekers graag komen.

De vraag

Ondersteun ons bij de aanbesteding van het ontwerp, de realisatie en het meerjarig onderhoud van de Vondeltuin, waarbij zowel bij de exploitant als bij de omwonenden draagvlak is ontstaan voor de gekozen partij.

De vereisten

De Gemeente Amsterdam werkt toe naar een circulaire stad. Vanuit haar programma Leren door te Doen wil de Gemeente circulaire principes ook meenemen in haar eigen vastgoedontwikkelingen. De Vondeltuin is een pilotproject binnen dit programma. Daarmee moet dit project zowel laten zien hoe circulariteit in de fysieke omgeving vorm kan krijgen, als de organisatie laten ervaren welke procesmatige veranderingen circulair aanbesteden vraagt. Het delen van de lessen in de interne organisatie is daarom een belangrijk onderdeel van het project.

Het proces

Wij zijn gestart met twee ambitiesessies: zowel vanuit de interne organisatie als vanuit de exploitant. Vanuit de gestelde ambities is een voorselectie gemaakt van drie architectenbureaus. Die drie architectenbureaus hebben een aannemer gezocht, en gezamenlijk een meervoudig onderhandse procedure doorlopen met een dialoogfase. Op basis van beoordelingen van zowel gemeente, exploitant als omwonenden is vervolgens een winnaar gekozen.

Het resultaat

De Gemeente Amsterdam heeft het ontwerp, de realisatie en meerjarig onderhoud gegund aan de combinatie van DOOR Architecten en De Nijs. Zij werken in een bouwteam samen met de opdrachtgever aan een definitief ontwerp en gaan vervolgens over tot realisatie. De drie inschrijvingen zijn ter inspiratie samengevat in dit document. De nieuwe Vondeltuin moet in het voorjaar van 2020 worden opgeleverd.

“Met de hulp van Copper8 hebben we dit voor de Gemeente Amsterdam iconische project op een goede manier in de markt kunnen zetten. Gunnen op 100% kwaliteit was ook voor onze organisatie uniek. Dat proces heeft vervolgens geleid tot dit mooie resultaat.” Arno de Wijn Projectleider

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.