Enexis

In-house Training Circulair Inkopen

De opdracht

Als energienetbeheerder wil Enexis in de transitie naar een duurzame samenleving haar verantwoordelijkheid nemen. Vanuit haar maatschappelijke rol toont Enexis leiderschap op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De wens is om ook vanuit de inkoopafdeling deze maatschappelijke rol serieus op te pakken. Copper8 heeft voor de inkoopafdeling van Enexis een training ‘Circulair Inkopen’ ontwikkeld.

Context

Enexis is een van de vier grote Nederlandse energie netbeheerders die op regionaal niveau de energievoorziening verzorgen. De organisatie heeft in haar nieuwe strategie aangegeven een voorbeeld te willen zijn in duurzaamheid. Binnen de uitvoering van haar primaire taak koopt zij veel producten en materialen in. Om haar impact te reduceren, wil Enexis pro-actief aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Voor de jaarlijkse inkoopdag was de wens om in 2016 het thema ‘circulair inkopen’ op interactieve wijze onder de aandacht te brengen van de inkopers.

De vraag

Ondersteun bij de inhoudelijke organisatie van de inkoopdag door het opzetten en uitvoeren van een interactief programma dat de aanwezigen zowel achtergrond geeft bij duurzaamheid en circulariteit, inspireert tot actie en dit vertaalt naar de geleerde lessen bij inkoptrajecten.

De vereisten

De training circulair inkopen moest de inkoopafdeling inspireren en bewust maken van de krachtige rol die inkopers hebben in het versnellen van de Circulaire Economie. Aan de hand van cases uit de praktijk van netbeheerders is het begrip ‘circulair inkopen’ concreet gemaakt.

Het proces

De training bestond uit drie blokken: (1) een inspiratie-gedeelte waarin de deelnemers zijn meegenomen in de achtergrond van de circulaire economie; (2) een spel-element waarin de deelnemers hebben ervaren wat er nodig is om te werken in de circulaire economie; en (3) het doornemen van een aantal ‘circulaire inkoop’ cases.

Het resultaat

De training heeft ertoe bijgedragen dat duurzaamheid echt ‘is gaan leven’ bij de inkopers en was zodoende een goede opmaat tot een succesvolle verankering van het MVI-beleid in de inkoopstrategie van Enexis. Deze is inmiddels afgerond en 100% van de nieuwe aanbestedingen wordt conform dit beleid uitgevoerd.

"Copper8 heeft een belangrijke, inspirerende rol vervuld waarbij met name hun gedegen kennisniveau en hun aanstekelijke enthousiasme het meeste is bijgebleven." Michel Wauters Manager procesontwikkeling

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.