ERA Contour

Strategisch Duurzaamheidsplan

De opdracht

ERA Contour wil  haar bedrijfsvoering nog verder verduurzamen.  Copper8 stelde daarvoor een strategisch duurzaamheidsplan op. 

Context

ERA Contour ontwikkelt en renoveert woningen en zet zich zo al bijna zestig jaar in voor ‘sterke buurten en gelukkige bewoners’. Duurzaamheid is daarbij geen nieuw onderwerp. ERA Contour heeft al veel concrete maatregelen getroffen voor meer circulariteit, biodiversiteit en energiereductie. Maar hoe zorg je voor structurele én aantoonbare verduurzaming van je bedrijfsvoering?  Copper8 stelde daarvoor een strategisch duurzaamheidsplan op, met doelstellingen die helemaal passen binnen het DNA van ERA Contour: met hoofd en hart.

De vraag

Ondersteun ons met het ontwikkelen van een duurzame strategie, waaronder een aantal KPI’s, die ERA Contour kunnen helpen met structurele verduurzaming van haar bedrijfsactiviteiten. Help ons daarnaast met het opstellen van een reductieplan.

De vereisten

De wens is om een duurzame strategie te ontwikkelen en KPI’s op te stellen die helder weergeven wat de impact is van ERA Contour op de samenleving en welke keuzes zij hierin hebben te maken.

Deze KPI’s kunnen gebruikt worden als onderdeel van het B-Corp traject maar moeten bovenal handvatten bieden voor de structurele verduurzaming van ERA Contour. Het is wenselijk dat de KPI’s zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande data, en een gezonde basis bieden voor de aankomende CSRD wetgeving uit Europa.   

Het proces

Om met een plan te komen dat écht aansluit bij de organisatie is het belangrijk dat je die organisatie kent. Daarom beginnen we met het analyseren van bestaande data over de huidige milieu impact. Daarnaast gaan we in gesprek met een aantal werknemers over hun werk, drijfveren en betrokkenheid bij ERA Contour. Dit geeft ons ook inzicht in de relevante trends en ontwikkelingen binnen het werkveld. Verder laten we het thema duurzaamheid nog meer leven, door middel van voorlichting en links naar de actualiteiten 

Aan de hand van Future Design sessies (toekomst denken) maken we concreet wat belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn voor de toekomst van ERA Contour. Door gezamenlijk te verkennen wat de wensen en behoeften van toekomstige generaties zijn, verbinden we met de kansen en uitdagingen die op ERA Contour afkomen op de lange termijn. 

Na het uitvoeren van een nulmeting van de milieu-impact weet ERA Contour waar ze nu staan. Met draagvlak in de organisatie op de duurzame thema’s hebben we samen vastgesteld welke handelsperspectieven er zijn voor ERA Contour om de milieu-impact te verlagen. Dit is vervolgens doorgerekend in verschillende reductiepaden voor de organisatie. 

Het resultaat

ERA Contour staat nu klaar om te gaan werken naar een toekomstbestendige, duurzame, en inclusieve economie met een strategisch plan:

  •  gebaseerd op data en in lijn met de CSRD richtlijnen
  • met een gereedschapskist vol maatregelen die bijdragen aan de KPI’s
  • en een roadmap met meetbare indicatoren waarmee gewerkt wordt aan het continu verbeteren van haar duurzame prestaties en zicht klaarstoomt om de eerste bouw gerelateerde B-Corp in NL te worden.
Persoonlijk vind ik de bewustwording van de omvang van scope 3 de grootste winst van dit traject! We waren op zoek naar KPI’s, maar de bewustwoording van onze impact en de wil om hier met zijn allen iets aan te doen is eigenlijk veel belangrijker dan KPI’s met elkaar bedenken. ERA Contour kan dit niet alleen en daarom willen we heel graag met de keten in gesprek om ook tot die bewustwoording te komen. Want helaas zijn veel partijen in de keten nog onbewust onbekwaam als het gaat om de CO2 footprint. Benno van Dam

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.